Pranešimai
Tarptautinis bakalaureatas man nėra vien tik akademinė programa.
Mokinių priėmimas į gimnaziją.
Labai džiaugiamės gavę dovanų Ch. Eisenstein knygą „Klimatas: naujasis pasakojimas“.
TB diplomo programą baigiau prieš šešerius metus, o tai, ką iš jos pasiėmiau, mane lydi ir...
Prieš 140 metų buvo pradėtas leisti pirmasis lietuviškas mėnraštis „Aušra“.
Šypsenos ir gera nuotaika po posėdžio liudija, kad naujus mokslo metus „Versmės“ gimnazijo...
Kviečiame „Versmės“ gimnazijos mokinius įsigyti uniformas internetinėje parduotuvėje.
SVEIKINAME Nojų Vaičiulį, I s kl. mokinį, respublikinėje gamtos mokslų olimpiadoje ap...
Pagerbime dalyvavo tarptautinio bakalaureato diplomo programos abiturientė Gabija Krompcho...
Paaiškėjo 2022m. „ERASMUS+“ bendrojo ugdymo mobilumo mokymosi tikslais programos konkurso...
Preliminarus priimtų į Tauragės „Versmės“ gimnazijos I klasę mokinių sąrašas. (Galutinis s...
Suolai, klasės, mokytojų ir mokinių veidai vinjetėse – viskas miela ir sava.