Ugdymo planas

Mokslo metų ir ugdymo proceso pradžia – 2019 m. rugsėjo 1 d.

Pamokos pradedamos 8.00 val.

Pamokų laikas pirmadieniais, antradieniais, ketvirtadieniais, penktadieniais:

1 pamoka

8.00 – 8.45

2 pamoka

8.55 – 9.40

3 pamoka

9.50 – 10.35

4 pamoka

11.05 – 11.50

5 pamoka

12.00 – 12.45

6 pamoka

12.55 – 13.40

7 pamoka

13.50 – 14.35

8 pamoka

14.45– 15.30

Pamokų laikas trečiadieniais:

1 pamoka

8.00 – 8.45

2 pamoka

8.55 – 9.40

3 pamoka

9.50 – 10.35

4 pamoka

11.05 – 11.50

12.00 – 12.30 klasių valandėlės

 

5 pamoka

12.40 – 13.25

6 pamoka

13.35 – 14.20

7 pamoka

14.30 – 15.15

8 pamoka

15.25– 16.05

2019-2020 mokslo metai.

Klasės

Prasideda mokslo metai

Baigiasi ugdymo procesas

I, II, III, TB 1

 

2019-09-01

2020-06-23

TB 2

2020-04-30

IV

2020-05-22

Ugdymo proceso trukmė I – III gimnazijos klasės mokiniams – 185 ugdymo dienos (37 savaitės), IV gimnazijos klasės mokiniams – 163 ugdymo dienos (33 savaitės).

Mokslo metų skirstymas pusmečiais:

Klasės

Pirmas pusmetis

Antras pusmetis

I, II, III, TB 1

2019-09-01–2020-01-26 (92 dienos)

2020-01-27 – 06-23 (93 dienos)

TB 2

2019-09-01–2020-01-26 (92 dienos)

2020-01-27 - 04-30 (56 dienos)

IV

2019-09-01–2020-01-12 (82 dienos)

2020-01-13 – 05-22 (81 dienos)

   1. Ugdymo procese skiriama 18 dienų atostogų:

Rudens atostogos

2019 m. spalio 28 d. – spalio 31 d.

Žiemos (Kalėdų) atostogos

2019 m. gruodžio 23 d. – 2020 m. sausio 3 d.

Žiemos atostogos

2020 m. vasario 17 d. – vasario 21 d.

Pavasario (Velykų) atostogos

2020 m. balandžio 14 d. – balandžio 17 d.

Vasaros I-III kl. mokiniams

2020 birželio 23 d. – rugpjūčio 31 d.

2020-2021 MOKSLO METŲ TRUKMĖ

 1. Mokslo metų ir ugdymo proceso pradžia – 2020m. rugsėjo 1 d.
 2. Pamokos pradedamos 8.00 val.
  1. Pamokų laikas pirmadieniais, antradieniais, trečiadieniais, penktadieniais:

1 pamoka

8.00 – 8.45

2 pamoka

8.55 – 9.40

3 pamoka

9.50 – 10.35

4 pamoka

11.05 – 11.50

5 pamoka

12.00 – 12.45

6 pamoka

12.55 – 13.40

7 pamoka

13.50 – 14.35

8 pamoka

14.45– 15.30

9.2.Pamokų laikas ketvirtadieniais:

1 pamoka

8.00 – 8.45

2 pamoka

8.55 – 9.40

3 pamoka

9.50 – 10.35

4 pamoka

11.05 – 11.50

12.00 – 12.30 klasių valandėlės

5 pamoka

12.40 – 13.25

6 pamoka

13.35 – 14.20

7 pamoka

14.30 – 15.15

8 pamoka

15.25– 16.05

9.3. 2020-2021 mokslo metai.

Klasės

Prasideda mokslo metai

Baigiasi ugdymo procesas

I, II, III, TB 1

 

2020-09-01

2021-06-23

TB 2

2021-04-30

IV

2021-05-21

Ugdymo proceso trukmė I – III gimnazijos klasės mokiniams – 185 ugdymo dienos (37 savaitės), IV gimnazijos klasės mokiniams – 163 ugdymo dienos (33 savaitės)

Mokslo metų skirstymas pusmečiais:

Klasės

Pirmas pusmetis

Antras pusmetis

I, II, III, TB 1

2020-09-01–2021-01-29 (93 dienos)

2021-02-01 – 06-23 (92 dienos)

TB 2

2020-09-01–2021-01-29 (93 dienos)

2021-02-01 - 2021-04-30 (56 dienos)

IV

2020-09-01–2021-01-15 (84 dienos)

2021-01-18 - 05-21 (81 diena)

Ugdymo procese skiriama 18 dienų atostogų:

Rudens atostogos

2020 m. spalio 26 d. – spalio 30 d.

Žiemos (Kalėdų) atostogos

2020 m. gruodžio 23 d. – 2021 m. sausio 5 d.

Žiemos atostogos

2021 m. vasario 15 d. – vasario 19 d.

Pavasario (Velykų) atostogos

2021 m. balandžio 6 d. – balandžio 9 d.

Vasaros I-III kl. mokiniams

2021         birželio 23 d. – rugpjūčio 31 d.

Jeigu gimnazijos IV klasės mokinys laiko pasirinktą brandos egzaminą ar įskaitą pavasario (Velykų) atostogų metu, atostogų diena, per kurią jis laiko egzaminą ar įskaitą, nukeliama į artimiausią darbo dieną po atostogų, t. y. į mokyklą ateina 2020-04-21 / 2021-04-13. Jeigu IV klasės mokinys laiko pasirinktą brandos egzaminą ugdymo proceso metu, jo pageidavimu gali būti suteikiama laisva diena prieš brandos egzaminą. Ši diena įskaičiuojama į ugdymo dienų skaičių.

Vasaros atostogos IV gimnazijos klasės mokiniams skiriamos pasibaigus švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatytai brandos egzaminų sesijai. Jos trunka iki einamųjų metų rugpjūčio 31 d.

Mokyklos vadovas, esant aplinkybėms, keliančioms pavojų mokinių sveikatai ar gyvybei, ar paskelbus ekstremaliąją padėtį, priima sprendimus dėl ugdymo proceso koregavimo.

Ekstremalioji padėtis – tai padėtis, kuri susidaro dėl kilusio ekstremalaus (gamtinio, techninio, ekologinio ar socialinio) įvykio ir kelia didelį pavojų žmonių gyvybei ar sveikatai, turtui, gamtai arba lemia žmonių žūtį, sužalojimą ar didelius turtinius nuostolius. Sprendimą dėl ekstremaliosios padėties paskelbimo nelaimės apimtoje savivaldybės teritorijoje priima savivaldybės administracijos direktorius. Mokyklos vadovas apie priimtus sprendimus dėl ugdymo proceso koregavimo informuoja rajono savivaldybės administracijos švietimo skyriaus vedėją.

Jei oro temperatūra 25 laipsniai šalčio ar žemesnė, į mokyklą mokiniai gali nevykti. Ugdymo procesas, atvykusiems į mokyklą mokiniams, vykdomas. Mokiniams, neatvykusiems į mokyklą, mokymuisi reikalinga informacija skelbiama mokyklos internetinėje svetainėje ir / arba elektoriniame dienyne. Šios dienos įskaičiuojamos į ugdymo dienų skaičių.

 

2019-2021 m. m. Tauragės „Versmės“ gimnazijos
ugdymo planas

 

Atnaujinta: 2021-08-25
 • Elektroninis dienynas
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
8. 14.45 - 15.30
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 11.05 - 11.50
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 12.55 - 13.40
 • 7. 13.50 - 14.35
 • 8. 14.45 - 15.30