Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas

Sveikatos priežiūros specialistas vykdo pirminę visuomenės sveikatos priežiūrą mokykloje.

Pagrindinis tikslas – padėti mokiniams saugoti ir stiprinti sveikatą, organizuoti ir įgyvendinti priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika.

Visuomenės sveikatos priežiūros specialiste gimnazijoje dirba

Joana Marozienė Sveikatos priežiūros specialistė

Sveikatos priežiūra

Darbo laikas

VISUOMENĖS SVEIKATOS SPECIALISTĖ JOANA MAROZIENĖ, VYKDANTI VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪRĄ TAURAGĖS VERSMĖS GIMNAZIJOJE

Visuomenės sveikatos priežiūros mokykloje tikslas – padėti mokiniams saugoti ir stiprinti sveikatą, aktyviai bendradarbiaujant su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytojais, pagalbos mokiniui specialistais.

 Visuomenės sveikatos priežiūros Mokykloje uždaviniai:

1. Vykdyti mokinių sveikatos būklės stebėseną;

2. Ugdyti mokinių sveikos gyvensenos įgūdžius;

3. Vykdyti visuomenės sveikatos rizikos veiksnių stebėseną ir prevenciją mokykloje.

4. Organizuoti mokiniams, sergantiems lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis, mokinio savirūpai reikalingą pagalbą ugdymo įstaigoje. (Mokinio savirūpa  suprantama kaip mokinio, sergančio lėtine liga, ugdomas(is) gebėjimas saugoti sveikatą, prisitaikyti prie aplinkos sąlygų, apsisaugoti nuo ligos komplikacijų, sveikatos būklės pablogėjimo atpažinimas ir gebėjimas pačiam vykdyti gydytojo paskirtą gydymą savarankiškai, su šeimos ar specialistų pagalba). 

5. Teikia pirmąją medicininę pagalbą.

Norintys pasikonsultuoti sveikatos stiprinimo ir sveikos gyvensenos klausimais gali kreiptis į 120 kabinetą arba rašyti: El. paštas joana.maroziene@tauragesvsb.lt
   

VISUOMENĖS SVEIKATOS  SPECIALISTĖS JOANOS MAROZIENĖS 

DARBO LAIKO GRAFIKAS

(0,6 etato – 22 val. 48 min.)

 

SAVAITĖS DIENOS

I

II

III

IV

V

 

DARBO PRADŽIA

07:45

 

-

07:45

 

07:45

 

8:00

DARBO PABAIGA

17:00

-

14:18

 

11:45

12:00

PERTRAUKA

12:00-

12:30

 

-

12:00-

12:30

 

 

 

Kontaktai

El. paštas Rašyti

Veiklos sritys:

 • Teikia pirmąją medicininę pagalbą;
 • Prižiūri higienos normų laikymąsi gimnazijoje;
 • Konsultuoja mokinius, tėvus ir mokytojus sveikos gyvensenos ir sveikatos klausimais;
 • Dalyvauja ugdant mokinių sveikatingumą;
 • Bendradarbiauja su visuomenės sveikatos priežiūros institucijomis, mokyklos bendruomene, psichologinės bei socialinės pedagoginės pagalbos ir kitų suinteresuotų tarnybų specialistais, teikia duomenis apie mokinių sveikatą.

Norintys pasikonsultuoti sveikatos stiprinimo ir sveikos gyvensenos klausimais gali kreiptis į 120 kabinetą arba rašyti nurodytais kontaktais.

Atnaujinta: 2021-08-25
 • Elektroninis dienynas
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 11.05 - 11.50
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 12.55 - 13.40
 • 7. 13.50 - 14.35
 • 8. 14.45 - 15.30