Socialinis pedagogas

Svarbiausias socialinės pedagogės uždavinys - būti gimnazijoje konsultantu įvairiais su gimnazisto teisėmis, pareigomis ir jų pažeidinėjimu susijusiais klausimais.

Socialine pedagoge gimnazijo dirba

Irmina Ambrozevičienė Socialinė pedagogė


 

Darbo laikas

Savaitės dienos

Kontaktinės val.

Nekontaktinės val.

Pietūs

Pirmadienis

7.30 – 14.30

14.30 – 16.30 11.30 – 12.00

Antradienis

-

12.00–16.00

-

Trečiadienis

7.30 – 14.30 14.30 – 16.30

11.30 – 12.00

Ketvirtadienis

10.30–16.30

16.30 – 18.30

14.00 – 14.30

Penktadienis 7.30–15.30 15.30–17.30 12.00–12.30

Nekontaktinėmis valandomis (tvarko dokumentaciją, esant būtinybei, drauge su klasės auklėtoju lankosi mokinių namuose; bendradarbiauja ir konsultuojasi su kitų institucijų  (VTT, soc. paramos skyrius, PPT, PK ir kt.)  specialistais; analizuoja mokinių lankomumą, užsiima savišvieta. 

Kontaktai Telefonas 8 446 47316

El. paštas Rašyti

 Socialinio pedagogo veikla:

 • padėti spęsti problemas ( saugumo, pamokų lankomumo, mokymosi motyvacijos)
 • bendradarbiauti su klasių auklėtojais, mokytojais, specialistais, įstaigos administracija
 • rūpintis vaikų mokymosi sąlygomis, sveikata, gyvenamosios aplinkos pritaikymu vaiko poreikiams;
 • palaikyti ryšius su vietos bendruomene, su vaiko teisių apsaugos tarnybomis ir kt. institucijomis;
 • padėti tėvams suprasti vaikų socialinius ir psichologinius poreikius, savo teises ir pareigas, gauti socialinę pagalbą;
 • dalyvauti vaiko gerovės komisijos darbe.
Atnaujinta: 2021-08-25
 • Elektroninis dienynas
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 11.05 - 11.50
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 12.55 - 13.40
 • 7. 13.50 - 14.35
 • 8. 14.45 - 15.30