Specialistai

Inesa Altaravičienė Ugdymo karjerai koordinatorė


 

Darbo laikas

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pietūs

Priėmimo valandos

Pirmadienis

8.00 – 16.30

12.00 – 12.30

 

Antradienis

8.00 – 16.30

12.00 – 12.30

9.00 – 12.00

Trečiadienis

8.00 – 16.30

12.00 – 12.30

9.00 – 12.00

Ketvirtadienis

8.00 – 16.30

12.00 – 12.30

 
Penktadienis 8.00 – 16.30 12.00 – 12.30

 

Kontaktai Telefonas 8 608 14 920

El. paštas altinesa@versme.org
El. paštas Rašyti

Irmina Ambrozevičienė Socialinė pedagogė


 

Darbo laikas

Savaitės dienos

Kontaktinės val.

Nekontaktinės val.

Pietūs

Pirmadienis

7.30 – 14.30

14.30 – 16.30 11.30 – 12.00

Antradienis

-

12.00–16.00

-

Trečiadienis

7.30 – 14.30 14.30 – 16.30

11.30 – 12.00

Ketvirtadienis

10.30–16.30

16.30 – 18.30

14.00 – 14.30

Penktadienis 7.30–15.30 15.30–17.30 12.00–12.30

Nekontaktinėmis valandomis (tvarko dokumentaciją, esant būtinybei, drauge su klasės auklėtoju lankosi mokinių namuose; bendradarbiauja ir konsultuojasi su kitų institucijų  (VTT, soc. paramos skyrius, PPT, PK ir kt.)  specialistais; analizuoja mokinių lankomumą, užsiima savišvieta. 

Kontaktai Telefonas 8 446 47316

El. paštas Rašyti

Aušra Valionienė Psichologė


 

Darbo laikas

Savaitės dienos

Kontaktinės val. Nekontaktinės val.

Pietūs

Pirmadienis

14.00 – 16.00

16.00 – 19.30

 

Antradienis

8.30 – 15.00

7.00 – 8.30
15.00 – 19.30

12.00 – 12.30

Trečiadienis

8.30 – 15.30

15.30 – 19.30

11.30 – 12.00

Ketvirtadienis

   

 

Penktadienis 8.30 – 14.30   12.00 – 12.30

Kontaktinėmis valandomis psichologė konsultuoja mokinius, mokytojus, tėvus, sprendžia iškilusias problemas, konfliktus, atlieka psichokorekcinį darbą su spec. poreikių turinčiais mokiniais, atlieka šviečiamąją veiklą: veda klasės valandėles, paskaitas ir mokymus mokyklos bendruomenei, vykdo aktualius psichologinius tyrimus, apklausas, dalyvauja posėdžiuose.

Nekontaktinėmis valandomis psichologė tvarko ir analizuoja tyrimų duomenis, rengia rekomendacijas, ruošiasi paskaitoms, susirinkimams, posėdžiams, kelia profesinę kvalifikaciją, užsiima savišvieta.

 

Kontaktai Telefonas 8 446 47316

El. paštas Rašyti

Joana Marozienė Sveikatos priežiūros specialistė

Sveikatos priežiūra

Darbo laikas

VISUOMENĖS SVEIKATOS SPECIALISTĖ JOANA MAROZIENĖ, VYKDANTI VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪRĄ TAURAGĖS VERSMĖS GIMNAZIJOJE

Visuomenės sveikatos priežiūros mokykloje tikslas – padėti mokiniams saugoti ir stiprinti sveikatą, aktyviai bendradarbiaujant su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytojais, pagalbos mokiniui specialistais.

 Visuomenės sveikatos priežiūros Mokykloje uždaviniai:

1. Vykdyti mokinių sveikatos būklės stebėseną;

2. Ugdyti mokinių sveikos gyvensenos įgūdžius;

3. Vykdyti visuomenės sveikatos rizikos veiksnių stebėseną ir prevenciją mokykloje.

4. Organizuoti mokiniams, sergantiems lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis, mokinio savirūpai reikalingą pagalbą ugdymo įstaigoje. (Mokinio savirūpa  suprantama kaip mokinio, sergančio lėtine liga, ugdomas(is) gebėjimas saugoti sveikatą, prisitaikyti prie aplinkos sąlygų, apsisaugoti nuo ligos komplikacijų, sveikatos būklės pablogėjimo atpažinimas ir gebėjimas pačiam vykdyti gydytojo paskirtą gydymą savarankiškai, su šeimos ar specialistų pagalba). 

5. Teikia pirmąją medicininę pagalbą.

Norintys pasikonsultuoti sveikatos stiprinimo ir sveikos gyvensenos klausimais gali kreiptis į 120 kabinetą arba rašyti: El. paštas joana.maroziene@tauragesvsb.lt
   

VISUOMENĖS SVEIKATOS  SPECIALISTĖS JOANOS MAROZIENĖS 

DARBO LAIKO GRAFIKAS

(0,6 etato – 22 val. 48 min.)

 

SAVAITĖS DIENOS

I

II

III

IV

V

 

DARBO PRADŽIA

07:45

 

-

07:45

 

07:45

 

8:00

DARBO PABAIGA

17:00

-

14:18

 

11:45

12:00

PERTRAUKA

12:00-

12:30

 

-

12:00-

12:30

 

 

 

Kontaktai

El. paštas Rašyti

Atnaujinta: 2021-08-25
 • Elektroninis dienynas
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 11.05 - 11.50
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 12.55 - 13.40
 • 7. 13.50 - 14.35
 • 8. 14.45 - 15.30