2022–2023 m. m. ugdymo proceso organizavimo santrauka

1.     Ugdymo proceso trukmė 2022–2023 mokslo metais:

1.1. mokslo metai prasideda 2022 m. rugsėjo 1 d., baigiasi 2023 m. rugpjūčio 31 d.;

1.2. ugdymo procesas prasideda 2022 m. rugsėjo 1 d., baigiasi: I–II klasės mokiniams 2023 m. birželio 22 d., III, TB1 kl. mokiniams birželio 15 d. Ugdymo proceso trukmė I-II (9–10) klasėms –185 ugdymo dienos, III, TB1 kl. – 180, IV kl. – 170. 

 

2.     Mokykla dirba penkias dienas per savaitę. Ugdymas vykdomas pusmečiais 2022–2023 mokslo metais:

I-asis pusmetis 2022-09-01 – 2023-01-27

II-asis pusmetis I – II kl. mokiniams – 2023-01-30 – 2023-06-22

II-asis pusmetis III, TB1 kl. mokiniams - 2023-01-30 – 2023-06-15

II-asis pusmetis IV kl. mokiniams – 2023-01-30 – 2023-06-01

II-asis pusmetis TB2 kl. mokiniams - 2023-01-30 – 2023-04-27

 

3.     Mokinių atostogos 2022–2023 mokslo metais:

Rudens atostogos

2022 m. spalio 31 d. – lapkričio 4 d.

Žiemos (Kalėdų) atostogos

2022 m. gruodžio 27 d. – 2023 m. sausio 6 d.

Žiemos atostogos

2023 m. vasario 13 d. – vasario 17 d.

Pavasario (Velykų) atostogos

2023 m. balandžio 11 d. – balandžio 14 d.

 

 

Vasaros atostogos (I-II kl. mokiniams)

Vasaros atostogos III, TB1 kl. mokiniams

2023 m. birželio 23 d. – rugpjūčio 31 d.

2023 m. birželio  19 d. – rugpjūčio 31 d.

 

4.     Vasaros atostogos skiriamos pasibaigus ugdymo procesui. Atostogų pradžia nustatyta mokyklos direktoriaus (2022-08-26 įsakymas Nr. V-79), suderinus su mokyklos taryba ir Tauragės rajono savivaldybės administracijos įgaliotu asmeniu (2022-08-26).

 

5.     Dešimt ugdymo proceso dienų skiriamos kultūrinei, meninei, pažintinei, kūrybinei, sportinei, praktinei, socialinei, prevencinei veiklai. Ji yra ugdymo proceso dalis ir siejama su mokyklos tikslais, mokinių mokymosi poreikiais ir organizuojama mokykloje ar už jos ribų. Ši veikla organizuojama nuosekliai per visus mokslo metus, įvairiose mokymosi aplinkose, mokyklos ugdymo plane nustatytu laiku. 2022–2023 m. m. po pamokų vykdomos pažintinės, kultūrinės, meninės, kūrybinės veiklos laikas perskaičiuojamas į 5 ugdymo dienų laiką.

Autorius:
Vitalija Kalašinskienė, pavaduotoja ugdymui

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos