Karjeros specialistas

KUO BŪSI UŽAUGĘS?
...Žmogus, kuris gali rinktis savo gyvenimo kelią, yra pats turtingiausias visame pasaulyje
                                                                                                                            (L. Donskis)

Karjeros specialistu gimnazijoje dirba

Danutė Bajorinienė Ugdymo karjerai koordinatorė

Darbo laikas

 

PIRMADIENIS

ANTRADIENIS

TREČIADIENIS

PENKTADIENIS

Darbo laiko pradžia

8.00 – 12.12

8.00 – 12.12

11.00 – 15.12

 

8.00 – 12.12

 

Pietų (poilsio) laikas

12.12 – 12.42

12.12 – 12.42

12.12 – 12.42

12.12 – 12.42

 

Nekontaktinis darbas

12.42 – 15.42

12.42 – 15.42

 

8.00 – 11.00

 

 

12. 42 – 15.42

 

Iš viso val. per dieną

7 val. 12 min.

7 val. 12 min.

7 val. 12 min.

7 val. 12 min.

Kontaktai Telefonas 8 446 62 022

El. paštas karjera@versme.org
El. paštas Rašyti

PAGRINDINIAI DOKUMENTAI:

 1. Individualus ugdymo planas 2020-2022 metams.
 2. Profesinio orientavimo vykdymo tvarkos APRAŠAS (patvirtintas LR švietimo ir mokslo ministro ir LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V- 1090/A1-314)
 3. Bendrojo ugdymo mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų ugdymo karjerai MODELIS
 4. Ugdymo karjerai PROGRAMA (I-XII klasei, 2012m.)

Naudingos nuorodos:

Šioje svetainėje rasite informaciją apie siūlomas studijų programas, studijų vietas, kvalifikacijas ir karjeros galimybes. Reikia pasirinkti sritį arba studijų programą .


Daugybė naudingų nuorodų šioje svetainėje:
http://www.mukis.lt/lt/testaii.html

Žurnalo KUR STOTI siūlomi testai-
http://www.kurstoti.lt/?cat=8&page=0

http://www.cibonis.lt/lt/straipsniai/karjeros-testas/

Smagus testas tėvams:
http://www.euroguidance.lt/karjeros-planavimas/renkuosi-karjeros-kelia/testai/nauja-testas-tevams

Testas„ Profesijų mozaika“
http://www.euroguidance.lt/karjeros-planavimas/renkuosi-karjeros-kelia/testai/nauja-testas-profesiju-mozaika

Testas Karjeros aitvaras

http://www.euroguidance.lt/karjeros-planavimas/renkuosi-karjeros-kelia/testai/nauja-testas-karjeros-aitvaras

Tinkamumo darbui testai
http://www.cvonline.lt/new_test/ceq.php?keel=leedu

https://www.cvmarket.lt/toosobilikkus.php

Garsusis Holando profesijos pasirinkimo klausimynas.
http://www.mukis.lt/mod/sppk/

 

------------------------------------------------------------

KARJERJOS PASLAUGOS

Karjeros paslaugos teikiamos:

Mokiniams

Mokytojams

Mokinių tėvams

Kitiems bendruomenės nariams

Karjeros paslaugų tikslai:

 • Teikti mokiniams kokybiškas ir prieinamas karjeros paslaugas (ugdymo karjerai, karjeros konsultavimo, karjeros informavimo, profesinio veiklinimo paslaugas, karjeros į(si)vertinimo ir darbo ieškos priemones), sudaryti sąlygas įgyti karjeros kompetencijų (pažinti save, pažinti karjeros galimybes, planuoti karjerą, karjerą įgyvendinti), aktyviai kurti savo karjerą.

 • Organizuoti ir koordinuoti karjeros paslaugų sistemos veiklą ir plėtojimą gimnazijoje, įgyvendinti ugdymo karjerai programą.

Karjeros paslaugų uždaviniai: 

 • Sudaryti sąlygas visiems mokiniams įgyti naujų ir ugdyti turimas karjeros kompetencijas: žinias, gebėjimus ir nuostatas apie save, mokymosi, saviraiškos ir darbo galimybes, karjeros sprendimų priėmimą, karjeros planavimą, derinimą su kitomis gyvenimo sritimis ir realizavimą; bei užtikrinant karjeros kompetencijų ugdymo ilgalaikį poveikį bei tęstinumą. Ugdyti savarankiškumą, gebėjimą įvertinti galimybes ir priimti teisingą sprendimą dėl tolesnės karjeros.

 • Teikti informaciją apie mokymosi ir darbo galimybes bei organizuoti profesinį veiklinimą (pasitelkiant informacines sistemas ir kitas priemones – pažintinius vizitus, renginius, ekskursijas, susitikimus su švietimo įstaigų atstovais, darbdaviais ir kitais asmenimis).

 • Teikti žinias apie profesijų turinį, ypatumus, reikalavimus, profesijų įgijimo galimybes bei apie aukštosiose mokyklose bei profesinio rengimo centruose vykdomas studijų ar mokymo programas, mokymo formas, trukmę, priėmimo taisykles, mokymosi sąlygas mokymo įstaigos mokiniams, mokytojams, tėvams.

 • Teikti asmenines ir grupines konsultacijas karjeros klausimais mokiniams.
 • Supažindinti su profesinio informavimo šaltiniais, patarti, kur rasti profesinio informavimo, konsultavimo institucijas bei bendradarbiauti su kitomis profesinio informavimo paslaugas teikiančiomis įstaigomis.

--------------------------------------------------------------------------

DARBO LAIKAS

Visus, kurie nori išmokti geriau pažinti save, susipažinti su profesijų pasauliu, išmokti planuoti savo karjerą, lengviau apsispręsti savo karjeros kelyje kviečiame apsilankyti Karjeros ugdymo centre 207 kabinete.

PATVIRTINTA

Tauragės „Versmės“ gimnazijos

Direktoriaus įsakymas

2018-10-01 Nr. V-109

TAURAGĖS „VERSMĖS“ GIMNAZIJA

UK konsultantė Inesa Altaravičienė

Nekontaktinėmis darbo valandomis- organizaciniai darbai, informacijos sklaida, savišvieta, ekskursijos, bendradarbiavimas su mokymosi istitucijomis, atvirų durų dienos, Profesijų savaitės susitikimų organizavimas, bendravimas virtualiose aplinkose, konsultacijų teikimas nuotoliniu būdu.

Kontaktinis telefonas konsultacijoms 8-60814920. el.paštas altinesa@gmail.com

----------------------------------------------------------------

RENGINIAI

Klasės valandėlės

Sausio mėn.

I klasėms: „Karjeros informacija. Kodėl jos reikia?“.
II klasėms: „Internetinės svetainės Lama bpo,aikos“.

Vasario mėn.
I klasėms:  „Pasitikėjimas savimi“.
II klasėms: „Mokymasis visą gyvenimą ir karjera“.

Kovo mėn.
I klasėms: „Artimoji socialinė aplinka. Socialinė tinklas. Asmeninė patirtis ir karjera“.
II klasėms: „Profesijų įvairovė ir jų pasirinkimo galimybės“.

Balandžio mėn.
I klasėms: „Socialiniai vaidmenys“.
II klasėms: „Mokymosi įstaigų įvairovė“.

Gegužės mėn.

I klasėms: „Socialiniai vaidmenys ir karjera“.
II klasėms: „Mokymosi į staigų įvairovė ir galimybė toliau mokytis“.

 

Atnaujinta: 2023-02-01
 • Elektroninis dienynas
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 11.05 – 11.50
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 12.55 – 13.40
 • 7. 13.50 – 14.35
 • 8. 14.45 – 15.30
Projektas "Let's Go Out - Time To Move"