Vertybės, vizija, misija, filosofija

Vertybės

Gimnazijos bendruomenės vertybės: tobulėjimas, bendradarbiavimas, tautiškumas, atvirumas, demokratiškumas nesikeičia nuo mokyklos įkūrimo dienos.
 

Vizija

Tauragės „Versmės“ gimnazija — moderni, atvira naujovėms, informacijai ir nuolatinei kaitai ugdymo įstaiga. Aprūpinta naujausiomis informacinėmis technologijomis, orientuota į moksleivių įvairių gebėjimų ugdymą, profesinį informavimą ir konsultavimą, lygių galimybių sudarymą, geresnės ugdymo kokybės užtikrinimą, sėkmingą neįgalių jaunuolių integravimą į visuomenę. Bendruomenė atvira komunikacijai, humaniškam bendravimui ir bendradarbiavimui. Saugi ir jauki aplinka, pakankamas mokyklos finansavimas padės tenkinti visų bendruomenės narių poreikius. Aukšta mokytojų kvalifikacija, nuolatinis tobulinimasis Lietuvoje ir užsienyje.

Misija

Tauragės rajono savivaldybės keturmetė gimnazija rajono mokiniams teikianti kokybišką pagrindinį, vidurinį išsilavinimą bei vykdanti Tarptautinio bakalaureto Diplomo programą, skatinanti saviraišką, iniciatyvumą, ugdanti socialinę ir moralinę asmenybės brandą besikeičiančioje visuomenėje.

Mūsų filosofija

„Pažink save — pažinsi tikrovę, išmok tobulinti save — mokėsi tobulinti pasaulį. Tobula visuomenė galima tik tada, kai tobuli jos nariai“. (Žanas Žakas Ruso)

Atnaujinta: 2023-11-12
 • Elektroninis dienynas
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
1. 08.00 – 08.45
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 11.05 – 11.50
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 12.55 – 13.40
 • 7. 13.50 – 14.35
 • 8. 14.45 – 15.30
Projektas "Let's Go Out - Time To Move"