Psichologas

Psichologinės pagalbos paskirtis – stiprinti mokinių psichologinį atsparumą ir psichikos sveikatą, prevencinėmis priemonėmis skatinti saugios ir palankios ugdymuisi aplinkos Gimnazijoje kūrimą, padėti mokiniams atgauti dvasinę darną, gebėjimą gyventi ir mokytis, aktyviai bendradarbiaujant su jų tėvais (globėjais, rūpintojais).

Psichologe gimnazijoje dirba

Aušra Valionienė Psichologė

Darbo laikas

Savaitės diena

Darbo laikas

Pietų pertrauka

Kontaktinės valandos

Nekontaktinės valandos

Pirmadienis

-

14.45 – 17.45

-

Antradienis

8.45 – 14.45

14.45 – 17.45

12.00 – 12.30

Trečiadienis

8.45 – 14.45

14.45 – 17.45

12.00 – 12.30

Ketvirtadienis

8.30 – 14.45

14.45 – 17.45

12.00 – 12.30

Penktadienis

8.30 – 13.45

13.45 – 16.00

12.00 – 12.30

Kontaktinėmis valandomis psichologė konsultuoja mokinius, mokytojus, tėvus, sprendžia iškilusias problemas, konfliktus, dirba su mokiniais, turinčiais specialiųjų ugdymosi poreikių, atlieka šviečiamąją veiklą: veda klasės valandėles, paskaitas ir mokymus mokyklos bendruomenei, vykdo aktualius psichologinius tyrimus, apklausas, dalyvauja posėdžiuose.

Nekontaktinėmis valandomis psichologė tvarko ir analizuoja tyrimų duomenis, rengia rekomendacijas, ruošiasi paskaitoms, susirinkimams, posėdžiams, kelia profesinę kvalifikaciją, užsiima savišvieta.

Kontaktai Telefonas 8 446 47316

El. paštas Rašyti

Ką svarbu žinoti kreipiantis į psichologą?

 • Psichologas NĖRA GYDYTOJAS, jis nediagnozuoja ir negydo ligų. Psichologas dirba su psichiškai sveikais žmonėmis.
 • Psichologas PADEDA SPRĘSTI kliento psichologines problemas, pažiūrėti į žmogaus gyvenimo situacijas kitu kampu, tačiau už jį patį problemų neišspręs, nes tam, kad vyktų pokyčiai, reikia, kad žmogus pats to aktyviai norėtų ir siektų;
 • Konsultacijos yra KONFIDENCIALIOS. Tai, apie ką kalbatės su psichologu, lieka tarp kliento ir psichologo. Konfidencialumo gali būti  nesilaikoma TIK tokiu atveju, jei klientas savo veiksmais kelia grėsmę savo ar kitų gyvybei.
 • Psichologinė pagalba yra SAVANORIŠKA, žmogus pats sprendžia, kiek jam ji reikalinga ir priimtina.
 • Konsultacija trunka vieną pamoką, t.y. 45 min. Su klientu susitinkama kartą per savaitę.

Kreipkis į gimnazijos psichologę, jei

 1. nesutari su draugais, tėvais ar mokytojais;
 2. kamuoja nerimas, baimė, pyktis ar kiti sunkūs jausmai;
 3. jautiesi vienišas, nemylimas;
 4. kyla sunkumų mokantis;
 5. nori geriau pažinti savo temperamento, charakterio savybes;
 6. sunku apsispręsti profesijos rinkimosi ar kitais gyvenimo klausimais;
 7. tau liūdna, sunku ir tiesiog norisi su kuo nors pasikalbėti, pasitarti.

 

Atnaujinta: 2023-11-12
 • Elektroninis dienynas
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 11.05 – 11.50
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 12.55 – 13.40
 • 7. 13.50 – 14.35
 • 8. 14.45 – 15.30
Projektas "Let's Go Out - Time To Move"