Priėmimas į gimnaziją!

Prašymai į I gimnazijos klases priimami nuo balandžio 1 d.

Priėmimo tvarka.

Prašymo forma į I–IV klases. (Modulius renkasi tik į I-as klases teikiantys prašymus).

Prašymo forma į Tarptautinio Balkalaureato diplomo klasę.

2022-2023 m.m. I klasių pasirenkamieji moduliai

1 pamoka per savaitę, skirta mokinių saviraiškai.

Anglų k.

Modulyje gilinamos anglų kalbos žinios (kalbėjimas ir gramatika). Vyksta diskusijos, atliekamos žaidybinės užduotys.

Verslumo

Modulyje supažindinama su finansinio  raštingumo, ekonomikos  pagrindais.

STEAM1 (gamtos mokslų)

Atliekami praktiniai tiriamieji darbai iš biologijos, chemijos ir fizikos mokslų sričių. Dirbama gimnazijos ar miesto STEAM centro laboratorijose.

STEAM2 (matematikos, IT)

Sprendžiami sudėtingesni konkursų, olimpiadų uždaviniai. Sprendžiami uždaviniai, naudojant IKT (įvairias programėles).

Menų

Modulis skirtas šokiui. Mokiniai renkasi kryptis patys.

Autorius:
Vitalija Kalašinskienė, pavaduotoja ugdymui

Nuotraukos:
Ingrida Vaičienė, pavaduotoja, TB koordinatorė.

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos