Socialinis pedagogas

Svarbiausias socialinės pedagogės uždavinys - būti gimnazijoje konsultantu įvairiais su gimnazisto teisėmis, pareigomis ir jų pažeidinėjimu susijusiais klausimais.

Socialine pedagoge gimnazijo dirba

Irmina Ambrozevičienė Socialinė pedagogė

Darbo laikas

Savaitės diena Kontaktinės val. Nekontaktinės val. Pietų pertrauka

Pirmadienis

7.30–14.00

14.00–17.00

11.30–12.00

Antradienis

12.00–17.00

17.00–18.00

-

Trečiadienis

7.30–14.30

14.30–17.30

11.30–12.00

Ketvirtadienis

10.30–16.00

16.00–19.00

14.00–14.30

Penktadienis

-

12.30–15.30

-

Nekontaktinėmis valandomis tvarko dokumentaciją (tai gali daryti nuotoliniu būdu). Esant būtinybei, drauge su klasės vadovu lankosi mokinių namuose; bendradarbiauja ir konsultuojasi su kitų institucijų  (VTT, soc. paramos skyrius, PPT, PK ir kt.)  specialistais; analizuoja mokinių lankomumą, užsiima savišvieta.

Kontaktai Telefonas 8 446 47316

El. paštas Rašyti

 Socialinio pedagogo veikla:

 • padėti spęsti problemas ( saugumo, pamokų lankomumo, mokymosi motyvacijos)
 • bendradarbiauti su klasių auklėtojais, mokytojais, specialistais, įstaigos administracija
 • rūpintis vaikų mokymosi sąlygomis, sveikata, gyvenamosios aplinkos pritaikymu vaiko poreikiams;
 • palaikyti ryšius su vietos bendruomene, su vaiko teisių apsaugos tarnybomis ir kt. institucijomis;
 • padėti tėvams suprasti vaikų socialinius ir psichologinius poreikius, savo teises ir pareigas, gauti socialinę pagalbą;
 • dalyvauti vaiko gerovės komisijos darbe.
Atnaujinta: 2023-11-12
 • Elektroninis dienynas
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 11.05 – 11.50
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 12.55 – 13.40
 • 7. 13.50 – 14.35
 • 8. 14.45 – 15.30
Projektas "Let's Go Out - Time To Move"