Tarptautinio bakalaureato diplomo programa (TB DP)

Tarptautinio bakalaureato DIPLOMO programa yra dviejų paskutiniųjų vidurinės mokyklos metų ugdymo programa, skirta 16–19 metų mokiniams. Akademiniai reikalavimai, subalansuotas ugdymo planas, baigiamieji egzaminai padeda mokiniams tinkamai pasiruošti studijoms aukštojoje mokykloje ir tolesniam gyvenimui. Tarptautinio bakalaureato diplomą pripažįsta ir vertina Lietuvos ir pasaulio universitetai.

Tarptautinio bakalaureato programa grindžiama šiais principais:

 1. yra pripažįstami tarptautiniu mastu ir remiasi įvairių pasaulio šalių ugdymo tradicijomis;
 2. užtikrina pačių įvairiausių dalykų pasirinkimą, skatina kalbų, ypač gimtosios, mokymąsi;
 3. skatina gilų mokomųjų dalykų suvokimą, o per integruotą pažinimo teorijos kursą padeda suvokti pažinimo esmę;
 4. ugdo mokymosi įgūdžius, suteikia sąlygas individualiam ir grupiniam tiriamajam darbui;
 5. moko pasaulio suvokimą pirmiausia sieti su savosios kultūros pažinimu;
 6. formuoja teigiamą požiūrį į mokymąsi,  skatina siekti aukštojo išsilavinimo;
 7. vadovaujasi vieningu,  griežtu ir patikimu vertinimu, kurį pripažįsta geriausi pasaulio universitetai;
 8. užtikrina visapusišką ugdymą, derina fizinius, protinius, emocinius ir etninius asmenybės ypatumus.

Tarptautinio bakalaureato misija

Tarptautinio bakalaureato tikslas – ugdyti nuolat žinių siekiančius, išprususius, nuovokius ir dėmesingus aplinkai jaunuolius, kurie suvoktų ir gerbtų kultūrų skirtumus bei padėtų kurti geresnį ir taikesnį pasaulį. Šiam tikslui TB kartu su mokyklomis, vyriausybėmis ir tarptautinėmis organizacijomis yra sukūrusi ir nuolat atnaujina  ugdymo programas, išsiskiriančias aukštais akademiniais reikalavimais ir patikimu vertinimu. Pagal šias programas dirbančių viso pasaulio Tarptautinio bakalaureato mokyklų mokiniai skatinami būti aktyviais, rūpestingais, visą gyvenimą besimokančiais žmonėmis, pripažįstančiais, jog ir kitaip manantys gali būti teisūs.

Tarptautinio bakalaureato mokiniai

Tarptautinis bakalaureatas siekia ugdyti plačių pažiūrų žmones, kad jie jaustųsi visos žmonių bendruomenės nariais, atsakingais už planetos išsaugojimą, ir padėtų kurti geresnį ir taikesnį pasaulį.

Tarptautinio bakalaureato mokiniai siekia būti

Smalsūs tyrinėtojai

Žingeidūs, aktyvūs, savarankiški, siekiantys atrasti ir ištirti naujus dalykus; patiriantys mokymosi džiaugsmą. Jų noras nuolatos mokytis išliks visą gyvenimą.

Visapusiškai išprusę

Domisi įvairiomis žmogaus veiklos sritimis, įvairiais pasaulio reiškiniais ir procesais,  nagrinėja įvairius požiūrius ir vertinimus. Taip gilina savo žinias ir plečia akiratį.

Mąstantys

Kritinis mąstymas ir kūrybingumas jiems padeda išspręsti sudėtingas problemas, priimti pagrįstus ir etiškus sprendimus.

Lengvai bendraujantys

Priima informaciją ir reiškia mintis daugiau nei viena kalba, efektyviai ir noriai bendradarbiauja su kitais.

Principingi

Laikosi moralės normų, elgiasi dorai, sąžiningai ir teisingai, gerbia kito asmens orumą, grupės ar bendruomenės nuomonę. Prisiima atsakomybę už savo veiksmus ir jų pasekmes.

Atviri pasauliui

Vertina tiek savo pačių kultūrą, papročius, asmeninę patirtį, tiek kitų individų ar bendruomenių nuostatas, vertybes ir tradicijas. Jiems įdomu išgirsti kitokią nuomonę, ją įvertinti. Taip jie praturtina savo patirtį ir tobulėja.

Rūpestingi

Moka užjausti, gerbia kitų žmonių jausmus, supranta jų lūkesčius. Jaučia pareigą padėti kitiems.

Nebijantys rizikuoti

Nebijo netikėtų situacijų, sumaniai ieško išeičių, mėgsta išbandyti naujas idėjas ir veiklą. Drąsiai gina savo požiūrį.

Visapusiški

Suvokia, kad gerovę sau ir aplinkiniams sukurs siekdami protinės,  fizinės ir emocinės darnos.

Savikritiški

Moka įvertinti savo mokymosi patirtį, suvokia savo stipriąsias puses ir trūkumus. Mokydamiesi tobulėja.

 

Atnaujinta: 2023-11-12
 • Elektroninis dienynas
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
1. 08.00 – 08.45
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 11.05 – 11.50
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 12.55 – 13.40
 • 7. 13.50 – 14.35
 • 8. 14.45 – 15.30
Projektas "Let's Go Out - Time To Move"