Aktualijos
Atmintinė abiturientams!
ATMINTINĖ III kl. gimnazistams
Pagal atnaujintas BUP mūsų gimnazija apsirūpino naujais vadovėliais. Naujovė gimnazijoje –...
Tarpinių patikrinimų ir brandos egzaminų tvarkaraštis.
,,Versmės“ gimnazijos moksleiviai gavo 1500 eurų projektui įgyvendinti iš Tauragės rajono...
Miela „Versmės“ gimnazijos bendruomene!
Pedagogai, pagalbos mokiniui specialistai puikiai žino, jog psichoaktyviųjų medžiagų varto...
Pirmos pagalbos mokymus gimnazijoje organizavo Tauragės visuomenės sveikatos biuro special...
Ugdymo proceso trukmė 2022–2023 mokslo metais.
Aktualijos VBE klausimais!