Dokumentai
Tvarkos Atnaujinta Dydis
Mokinių pasiekimų ir vertinimo tvarkos aprašas 2022 m. 2022-10-28 13:05:34 155.5 KB
Darbo apmokėjimo sistema 2023 m. 2023-11-30 12:37:19 722.19 KB
Smurto ir priekabiavimo prevencijos taisyklės 2022 m. 2022-10-28 13:01:24 203.97 KB
Darbo apmokėjimo sistema 2022 m. 2022-10-28 13:02:41 253.78 KB
Elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai 2022 m. 70.5 KB
Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo Tauragės „Versmės“ gimnazijoje tvarka. 2021 m. 2023-05-25 12:31:20 494.3 KB
TAURAGĖS „VERSMĖS“ GIMNAZIJOS MOKINIŲ PAMOKŲ LANKOMUMO APSKAITOS IR MOKYKLOS NELANKYMO PREVENCIJOS TVARKOS APRAŠAS. 2023-10-25. 2023-11-16 15:29:46 157.58 KB
TAURAGĖS „VERSMĖS“ GIMNAZIJA MOKINIŲ PAMOKŲ LANKOMUMO APSKAITOS IR MOKYKLOS NELANKYMO PREVENCIJOS TVARKOS APRAŠAS 158.09 KB
TAURAGĖS „VERSMĖS“ GIMNAZIJOS KLASIŲ KOMPLEKTAVIMO TVARKOS APRAŠAS 119.17 KB