Pažintis su Norvegijos švietimo sistema

Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA), įgyvendindama projektą „Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas“ organizavo trumpąją (5 dienų) stažuotę Lietuvos informacinių technologijų mokytojams. Laimėjusi atranką, kuri buvo vykdoma atsižvelgiant į stažuočių užsienyje dalyvių atrankos kriterijus, kovo 19-23 dienomis dalyvavau Lietuvos informacinių technologijų (IT) mokytojų trumpalaikėje stažuotėje Norvegijoje, Namsuse. Dalyvavo 11 IT mokytojų iš įvairių Lietuvos mokyklų.

Stažuotės metu susipažinome su gerąja užsienio šalių pedagogine patirtimi, tobulinome bendrąsias kompetencijas, orientuotas į ugdymo proceso efektyvumo didinimą. Pokalbiai ir diskusijos aplankytose švietimo įstaigose sukosi aktualiomis temomis, tokiomis kaip informacinių technologijų integravimas į kitus dalykus, daugiakultūriškumas, specialiųjų poreikių mokinių atpažinimas bei pagalba jiems. Mokyklose labai akcentuojama mokinio ir mokinio tėvų atsakomybė už elgesį mokykloje, namų darbų ruošimą. Pvz.: tėvai pasirašytinai patvirtina, kad susipažino ir pasižada, jog jo vaikas perskaitys kūrinį bei atliks kitus nurodytus namų darbus.

Stažuotės metu lankėmės Norvegijos Namsos savivaldybės švietimo institucijose: Vestbyen mokykloje, Ovehalla Montesori pagrindinėje mokykloje, Namsos vidurinėje mokykloje, Olavo Duuno vidurinėje mokykloje, dalyvavome susitikime su Namsos savivaldybės Švietimo skyriaus vedėju bei susipažinome su Levangerio universiteto veikla. Susitikimų metu buvo pristatytos minėtos Norvegijos švietimo įstaigos, jų veikla, ypatumai, ugdymo metodikos, pasiekimai, gerieji pavyzdžiai, mokytojų kompetencijų ugdymo strategijos.

Smagu pamatyti ir sužinoti, kad Lietuvos mokyklose ugdymas vyksta ne blogiau, o kai kuriose srityse net ir geriau, lyginant su Norvegijos mokyklose įgyta patirtimi.

Autorius:
Aušra Žylienė, IT mokytoja

Nuotraukos:
Aušra Žylienė

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos