Tarptautinė Erasmus+ KA1 projekto darbo stebėjimo patirtis

Gimnazijos geografijos ir ekonomikos mokytoja ekspertė Jūratė Orlovienė drauge su direktorės pavaduotoja ugdymui, TB diplomo programos koordinatore, anglų kalbos mokytoja metodininke Ingrida Vaičiene spalio trečią savaitę vyko į darbo stebėjimo mokykloje vizitą Portugalijoje, Madeiros regione. Tai gimnazijoje įgyvendinamo, Europos sąjungos finansuojamo Erasmus+ KA1 projekto „Besimokantys mokytojai – raktas į socialiai atsakingos ir pažangios bendruomenės kūrimą“ vykdymo dalis. Darbo stebėjimas (angl. job shadowing) nukreiptas į įvairiapusiškesnį ugdymo idėjų supratimą stebint praktines veiklas kitose šalyse veikiančiose mokyklose, ypatingą dėmesį kreipiant į ugdymo organizavimą, inovatyvumą, darnaus vystymosi idėjų integravimą į ugdymo/si procesą.

Vizito metu mokytojos stebėjo, kaip užsienio kolegos dirba daugiakultūrinėje erdvėje, kaip išnaudoja vietos aplinką ir taiko įvairias ugdymo priemones bei metodus mokydami, organizuodami ugdymą, įtraukdami bendruomenę, skatindami išsaugoti tvarią aplinką. Be to, užmezgė ryšius tolimesniam tarptautiniam bendravimui ir bendradarbiavimui.

Mokytojos buvo šiltai ir draugiškai sutiktos nuostabioje Atlanto vandenyno pakrantėje įsikūrusioje, vidurinį išsilavinimą daugiau nei penkiems šimtams mokinių teikiančioje Funšalio mokykloje, kurioje dauguma mokinių, pabaigę vidurinio ugdymo programą, pasilieka toliau mokytis specializuotame turizmo kurse ir ruošiasi darbui turizmo sektoriuje. Mokykla finansuojama valstybės, tačiau lėšos taip pat pritraukiamos ir iš Europos Sąjungos fondų, tokių kaip mokinių ir mokytojų mobilumui finansuoti skirtų Erasmus projektų. Bendri projektai vykdomi ir su tokiomis Afrikos valstybėmis kaip PAR, Mozambikas, Žaliojo kyšulio ir kitos buvusios Portugalijos kolonijinės salos.

Stebint kasdieninį mokyklos bendruomenės gyvenimą, įžvelgta tiek panašumų, tiek skirtumų. Mokykloje, kaip ir pas mus, darbas prasideda nuo 8 val., o pamokų trukmė ilgesnė nei mūsų – po 90 min. Dirbama neskubant, įsigilinant į temą. Pamoka paprastai pradedama namų darbų tikrinimu, atsakoma į mokinių klausimus, aiškinamasi, kas buvo neaišku, ir tik tada pradedama analizuoti nauja tema. Klasėse naudojama daug dalomosios medžiagos, dirbama individualiai ir grupėmis. Stebino temų įvairovė ir integracijos dermė, pavyzdžiui, anglų kalbos pamokoje buvo diskutuojama kultūrinių skirtumų ir rasinės nelygybės temomis.

Ugdymo turinys susietas su mokinių patirtimi ir poreikiais, vadovaujamasi Maslow piramidės principu. Didžiulis dėmesys skiriamas praktiniam žinių bei gebėjimų pritaikymui ir praktinei veiklai, pavyzdžiui, ekonomikos ir verslumo mokoma per praktiką ir simuliacijas – mokiniai gamina, augina produktus ir juos parduoda mokyklos kavinėje, kurią patys valdo, t. y. tvarko, vykdo prekybą, dirba su kasos apartu, atsako už finansus, veda apskaitą, renka lėšas labdarai, išleistuvių ceremonijai ir panašiai.

Mokykloje griežtai stebimi praleisti užsiėmimai ir atsiskaitymai. Praleidus pamokų kursą reikia atsiskaityti. Tam tikslui sudaromas atskiras individualus atsikaitymų tvarkaraštis, vardinis sąrašas, kuriame nurodoma, kokiu metu ir ką reikia atsiskaityti ar atlikti.

Mokykla didelį dėmesį skiria bendruomenės telkimui, ekologijai – rūšiuojama, taupoma, mainomasi. Graži stebėta iniciatyva – panaudotų vadovėlių tausojimas ir mainai. Tam yra parengtos net specialios formos, kuriose mokiniai nurodo, kokiomis turimomis knygomis ar vadovėliais galėtų pasidalinti su kitais mokiniais. Užpildytas formas galima rasti mokyklos fojė esančioje skelbimų lentoje. Rūšiuojama ne tik mokykloje, bet ir už jos ribų – stebėtoje tėvų ir vaikų popietėje, kuri vyko paplūdimyje, visi dalyvavusieji laikėsi atliekų tvarkymo susitarimų.

Per vizitą mokytojos turėjo galimybę ne tik praturtinti pedagogines žinias, bet ir pasigrožėti nepakartojama vulkaninės kilmės Madeiros salos gamta, išskirtiniais jos kraštovaizdžiais – beveik dviejų kilometrų aukštį siekiančiais kalnais, miškais, uolėtais juodo smėlio paplūdimiais, taip pat pasidžiaugti šiltu klimatu bei pažinti vienos iš tolimesnių ES šalies kultūrą ir gyventojus.

Autorius:
Jūratė Orlovienė, Ingrida Vaičienė

Nuotraukos:
Jūratė Orlovienė, Ingrida Vaičienė

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos