Komisijos ir darbo grupės

PATVIRTINTA

Tauragės „Versmės“ gimnazijos

direktoriaus 2018-09-06

įsakymas Nr. V-95

2018-2019 m. m. darbo grupės

Grupės

Nariai

Gimnazijos metodinė taryba

V. Kalašinskienė, D. Pukelienė, N. Katauskienė, R. Jankauskienė, J. Orlovienė, N. Pasičnikienė, A. Skurdelis, I. Vaičienė

Vaiko gerovės komisija

 

M. Bertulienė, A. Jucikienė, V. Januševičienė, V. Skiepenaitienė

Veiklos įsivertinimo

 

M. Bertulienė, R. Jankauskienė, I. Urniežiūtė, S. Jakštienė

Veiklos planavimo

 

D. Pukelienė, V. Kalašinskienė, M. Bertulienė, I. Vaičienė, V. Januševičienė,

Ugdymo plano rengimo

 

D. Pukelienė I. Vaičienė, J. Orlovienė, V. Kalašinskienė, M. Bertulienė

Kolektyvinės darbo sutarties sudarymo

Profsąjungos nariai: A. Žylienė, V. Skiepenaitienė, N. Katauskienė.

Darbdavio atstovai: M. Bertulienė

Tradicinių renginių organizavimo

M. Bertulienė, I. Altaravičienė, J.Ječienė, G. Budginienė, I. Urniežiūtė, N. Katauskienė, J. Orlovienė

Mokytojų kultūrinės veiklos organizavimo

V. Krūgelienė, R. Leškienė, V. Klepikovienė, L. Eskienė

Gimnazijos taryba

 

Mokytojai: N. Pasičnikienė, V. Kazokienė, D. Bajorinienė, I. Samoškienė, V. Vaupšienė; mokiniai: A. Norkutė, E. Daugalaitė, M. Daugalas, R. Bartkutė, N. Tamašauskas+ tėvai

Biudžeto sudarymo

D. Pukelienė, M. Bertulienė, I. Vaičienė, V. Kalašinskienė, B. Skyrienė, J. Šimkuvienė, L. Ščerbakova, A. Žylienė, gimnazijos tarybos pirmininkas

Atestacijos komisija

 

D. Pukelienė, V. Juškevičiutė, J. Orlovienė, G. Zaukevičienė, V. Okienė – švietimo sk. specialistė

Direkcinė taryba

 

D. Pukelienė, M. Bertulienė,V. Kalašinskienė, I. Vaičienė, A. Valionienė, J. Žemaitienė

Mokinių priėmimo komisija

D. Pukelienė, M. Bertulienė, V. Kalašinskienė, I. Vaičienė, D. Bajorinienė

Atnaujinta: 2023-11-12
 • Elektroninis dienynas
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
5. 12.00 – 12.45
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 11.05 – 11.50
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 12.55 – 13.40
 • 7. 13.50 – 14.35
 • 8. 14.45 – 15.30
Projektas "Let's Go Out - Time To Move"