Žmogaus teisių diena

  • Paskelbta: 2023-12-06
  • Kategorija: Renginiai

Gruodžio 10 diena pasaulyje minima kaip Tarptautinė žmogaus teisių diena. 1948 metais gruodžio 10 dieną Jungtinių Tautų Organizacijos  Generalinė Asamblėja priėmė Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją. Tai buvo pirmasis istorijoje tarptautinis dokumentas, kuriame visuotinai pripažįstama, kad visi žmonės nuo pat gimimo turi vienodas teises ir laisves. Minint šią dieną, primenama, kad nepaisant skirtumų, visiems turi būti suteiktos vienodos galimybės, laisvės ir teisės. Šią dieną taip pat rengiamos žmogaus teisėms palaikyti skirtos demonstracijos, protestai, ypač tose šalyse, kurios nuolat sulaukia kritikos dėl žmogaus teisių pažeidimų. Kasmet šią dieną Europos Parlamentas teikia Sacharovo premiją – apdovanojimą už veiklą žmogaus teisių srityje, už išskirtinius darbus kovojant prieš priespaudą, neteisybę ir nepakantumą. I a klasės mokiniai per pilietiškumo pagrindų pamokas susipažino su svarbiausiomis žmogaus teisėmis, rinko informaciją apie Sacharovo premijos laureatus, pristatė jų nuopelnus, paruošė stendinę medžiagą.

Žmogaus teisės yra pamatas mūsų visuomenės klestėjimui ir raidai, tad puoselėkime ir branginkime jas.

Autorius:
Istorijos ir pilietiškumo pagrindų mokytoja Ilona Sausienė

Nuotraukos:
Istorijos ir pilietiškumo pagrindų mokytoja Ilona Sausienė

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos