Informacija dėl bendrųjų ugdymo planų pakeitimo

  • Paskelbta: 2021-10-27
  • Kategorija: Svarbu!

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministrė 2021 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. V-1924 „Dėl Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. gegužės 3 d. įsakymo Nr. V-688 „Dėl 2021 – 2022 ir 2022 – 2023 mokslo metų pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrųjų ugdymo planų patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitė 2021 - 2022 ir 2022 – 2023 mokslo metų pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendruosius ugdymo planus ir 8.3 papunktį išdėstė taip:

8.3. skiriamos atostogos:

Rudens atostogos

2021 m. lapkričio 3 d. – lapkričio 9 d.

Žiemos (Kalėdų) atostogos

2021 m. gruodžio 27 d. – 2022 m. sausio 7 d.

Žiemos atostogos

2022 m. vasario 14 d. – vasario 18 d.

Pavasario (Velykų) atostogos

2022 m. balandžio 19 d. – balandžio 22 d.

Autorius:
Vitalija Kalašinskienė

Nepamirškite padėkoti autoriui