Seminaras – konferencija ,,Atnaujinto ugdymo turinio diegimo patirtys. Dirbtinis intelektas ir mokykla“

  • Paskelbta: 2024-04-08
  • Kategorija: Renginiai

Nuo 2023 m. rugsėjo 1 d. I (9) ir III (11) klasių mokiniai Lietuvoje pradėti ugdyti pagal atnaujintas bendrąsias programas, III (11) klasių mokiniai 2024 m. kovo 5 d. – balandžio 5 d. ir gegužės 3-7 d. laiko (laikys) pirmuosius dalykų tarpinius patikrinimus. Dalis mokytojų 2023-2024 m. buvo pakviesti dalyvauti NŠA organizuojamuose mokymuose, skirtuose pasirengti darbui pagal atnaujintas bendrąsias programas. Tačiau viešai žiniasklaidoje bei dalykų mokytojų vidinėse grupėse išsakomi pastebėjimai dėl mokytojų nepakankamo pasirengimo darbui (programos turinio supratimo, kompetencijų ugdymo galimybių pamokoje bei jų vertinimo), mokymo priemonių trūkumo ar jų neparengimo, tarpinių užduočių atitikimo programų turinį ir kt. atskleidė ugdymo problematiškumą.

Konferencijos, kuri vyko 2024 m. balandžio 5 d. Tauragės ,,Versmės“ gimnazijoje, metu organizuojant diskusijas buvo sudarytos galimybės įvairių dalykų mokytojams aptarti programų turinį ir jų diegimo 2023-2024 m. m. patirtis, pagrindinio (5-10 klasių) ir vidurinio ugdymo turinio sąsajas, pasidalinti kita gerąja patirtimi (užduotimis, metodais, pažangos matavimo būdais, vertinimo sistema, praktiniais darbais ir kt.). Į konferenciją taip pat buvo pakviestas Šiaulių valstybinės kolegijos Informatikos inžinerijos katedros lektorius Donatas Daugirdas, kurio skaityta paskaita leido mokytojams pagilinti žinias apie ChatGPT naudojimo galimybes šiandien bei ateityje, suprasti ChatGPT grėsmes. Jo vedamoje praktinėje dalyje mokytojai sužinojo, kaip efektyviai galima panaudoti dirbtinį intelektą ugdymo proceso metu: kurti įvairių tipų užduotis, greitai rasti ir susisteminti informaciją, atpažinti dirbtinio intelekto kuriamus tekstus. 

Džiaugiamės konferencijos dalyvių gausa. Renginyje dalyvavo apie 80 mokytojų iš Tauragės, Šilalės, Kelmės ir Jurbarko rajonų. Pranešimus skaitė Šilalės raj. Kvėdarnos K. Jauniaus gimnazijos matematikos mokytoja metodininkė Rasa Surblytė, Tauragės Martyno Mažvydo progimnazijos fizinio ugdymo mokytoja metodininkė Rasa Savickienė, Tauragės Žalgirių gimnazijos dailės mokytoja metodininkė Neringa Stašaitienė, Tauragės ,,Versmės“ gimnazijos istorijos mokytoja metodininkė Ieva Urniežiūtė ir fizikos mokytoja Lijana Lileikytė. Tikimės, kad praktiniai mokymai, kaip naudotis dirbtiniu intelektu, padės mokytojams sumažinti laiko sąnaudas ieškant informacijos, kuriant užduotis pagal atnaujintas bendrąsias programas. Pasidalinimas gerąja patirtimi suteikė naujų idėjų, paskatins mokytojus plėtoti metodinę veiklą.

Autorius:
Metodinės tarybos pirmininkė Ieva Urniežiūtė

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos