REIKALINGAS DARBININKAS - BUDINTYSIS

  • Paskelbta: 2024-01-17
  • Kategorija: Konkursai

TAURAGĖS „VERSMĖS“ GIMNAZIJA 

Savivaldybės biudžetinė įstaiga, J. Tumo-Vaižganto g. 10, 72262 Tauragė, tel. 8 446 47319, 

el. p. gimnazija@versme.org 
http://versme.org 

duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 195450571 

REIKALINGAS DARBININKAS - BUDINTYSIS 

Pareigos: darbininkas-budintysis, dirbantis pagal darbo sutartį 
Pareigybės lygis: D 
Darbo krūvis: 1 etatas 
Darbo sutarties rūšis: neterminuota 
Atlyginimas (bruto): MMA 924 Eur 
Reikalavimai: 
1. Darbininku-budinčiuoju gali dirbti asmenys, sulaukę 18 metų amžiaus, turintys vidurinį 
išsilavinimą. 
2. Žinoti darbo priemonių ir įrankių saugojimą ir naudojimą pagal paskirtį taisykles. 
3. Žinoti darbo saugos ir sveikatos darbe reikalavimus, priešgaisrinės saugos, elektros saugos 
reikalavimus. 
4. Būti susipažinusiam su vandentiekio, kanalizacijos, apšildymo sistemos įvadų išdėstymu 
gimnazijoje, mokėti atlikti smulkius remonto darbus. Žinoti, kur yra vandentiekio uždarymo kranai. 
5. Žinoti medienos apdirbimo būdus, laiku ir kokybiškai atlikti smulkius staliaus darbus. 
6. Mokėti atlikti vidaus ir išorės remonto darbus. 
7. Žinoti pirmos pagalbos suteikimo būdus nelaimingo atsitikimo metu, mokėti suteikti pirmąją 
pagalbą. Orientuotis nenumatytuose, ekstremaliose situacijose, greitai į jas reaguoti. 
8. Žinoti ir laikytis reikalavimų atliekant smulkius staliaus, santechnikos, elektros, remonto, 
dažymo darbus. 
9. Esant reikalui mokėti atlikti nesudėtingus santechnikos darbus bei suvirinimo darbus, pašalinti 
sanitarinių mazgų gedimus. 
10. Neįleisti į gimnaziją pašalinių asmenų, nesusijusių su ugdymu. 
11. Darbo pabaigoje, patikrinti gimnazijos patalpas ir įjungti pastatų apsaugos sistemą. 
12. Būti pareigingam, darbščiam, tvarkingam, sąžiningam, neturėti žalingų įpročių. 
Pretendentas privalo pateikti: 
1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje. 
2. Asmens tapatybę, išsilavinimą, kvalifikaciją ir darbo stažą patvirtinančius dokumentus ir šių 
dokumentų kopijas. 
3. Gyvenimo aprašymą. 
4. Asmeninių privalumų sąrašą, kuriame laisva forma nurodyti gebėjimai, įgūdžiai ir dalykinės 
savybės. 
5. Galima pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas. 
Pretendentų atrankos būdas – pokalbis. Pretendentai, kurie atitiks skelbime nustatytus 
kvalifikacinius reikalavimus, apie dalyvavimą atrankoje, atrankos datą, vietą ir laiką bus informuoti 
asmeniškai. 
Dokumentai priimami iki 2024 m. sausio 29 d. 12.00 val. elektroniniu paštu gimnazija@versme.org 
arba registruotu laišku. 
Tel. pasiteiravimui 8 446 61930.

Autorius:
Dalia Pukelienė, direktorė

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos