NUO 2022 M. SPALIO 10 D. REIKALINGA SEKRETORĖ (-ius)

  • Paskelbta: 2022-09-29
  • Kategorija: Konkursai

TAURAGĖS „VERSMĖS“ GIMNAZIJA

Savivaldybės biudžetinė įstaiga, J. Tumo-Vaižganto g. 10, 72262 Tauragė, tel. 8 446 47319,

el. p. gimnazija@versme.org

http://versme.org

duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 195450571

NUO 2022 M. SPALIO 10 D. REIKALINGA SEKRETORĖ (-ius)

Pareigos: sekretorius (-ius), dirbantis pagal darbo sutartį

Pareigybės lygis: B

Darbo krūvis: 1 etatas

Darbo sutarties rūšis: neterminuota

Atlyginimas (bruto): 923,00 – 1104,00 Eur.

Reikalavimai:

1. Ne žemesnis kaip aukštesnysis išsilavinimas.

2. Darbo su informacinėmis technologijomis įgūdžiai.

3. Valstybinės kalbos taisyklingas vartojimas.

4. Bent vienos iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių) mokėjimas ne žemesniu nei B1 lygiu.

5. Būti susipažinus su Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais švietimo įstaigų veiklą, darbo santykius, asmens duomenų apsaugą ir su kitais švietimo teisės aktais bei jais vadovautis vykdant funkcijas.

Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos:

1. Tikrinti gimnazijos elektroninį paštą, persiųsti informaciją gimnazijos direktoriui ir atsakingiems darbuotojams.

2. Tvarkyti, grupuoti, sisteminti rašytinius, elektroninius ir kt. gimnazijos dokumentus.

3. Atsakyti į gimnazijos lankytojų klausimus, priimti ir suteikti (perduoti) informaciją telefonu, elektroniniu paštu, kitais komunikacijos kanalais;

4. Bendradarbiauti su gimnazijos administracija, kitais gimnazijos darbuotojais, Tauragės rajono savivaldybės administracijos darbuotojais, socialiniais partneriais, kitų mokyklų raštinių darbuotojais. Gauti iš jų ir perduoti jiems reikiamą informaciją, dokumentus.

5. Registruoti gaunamus bei siunčiamus raštus ir dokumentus atitinkamuose sąrašuose ar registruose.

6. Kasmet rengti gimnazijos dokumentacijos planą.

7. Gimnazijos direktoriaus pavedimu rengti įsakymus ir kitus gimnazijos dokumentus.

8. Gimnazijos direktoriaus nurodymu supažindinti darbuotojus su dokumentais, reikalauti reikiamų parašų.

9. Tvarkyti gimnazijos archyvą.

10. Konsultuoti gimnazijos darbuotojus dokumentų rengimo klausimais.

11. Rengti priėmimo/ atleidimo į darbą dokumentus, tvarkyti darbuotojų asmens bylas, ruošti darbuotojų kasmetinių atostogų grafikų, atostogų pakeitimo projektus ir teikti juos derinti teisės aktų nustatyta tvarka.

12. Informuoti ir kviesti dalyvius į gimnazijoje rengiamus posėdžius, pasitarimus, susirinkimus ar kitus renginius.

13. Informuoti gimnazijos administraciją, darbuotojus, mokinių tėvus duomenų apsaugos klausimais.

14. Tvarkyti duomenų bazes: Mokinių registrą (MR), Pedagogų registrą (PR), Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą (VATIS), Diplomų, atestatų, Mokinio pažymėjimų ir kvalifikacijos pažymėjimų registrą, Švietimo valdymo informacinę sistemą (ŠVIS), kt.

15. Vykdyti kitus gimnazijos direktoriaus teisėtus nurodymus.

Pretendentas privalo pateikti:

1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje.

2. Asmens tapatybę, išsilavinimą, kvalifikaciją ir darbo stažą patvirtinančius dokumentus ir šių dokumentų kopijas.

3. Gyvenimo aprašymą.

4. Asmeninių privalumų sąrašą, kuriame laisva forma nurodyti gebėjimai, įgūdžiai ir dalykinės savybės.

5. Galima pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas.

Pretendentų atrankos būdas – pokalbis. Pretendentai, kurie atitiks skelbime nustatytus kvalifikacinius reikalavimus, apie dalyvavimą atrankoje, atrankos datą, vietą ir laiką bus informuoti asmeniškai.

Dokumentai priimami iki 2022 m. spalio 6 d. elektroniniu paštu gimnazija@versme.org arba registruotu laišku.

Tel. pasiteiravimui 8 446 47 319.

 

Autorius:
Dalia Pukelienė, direktorė

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos