REIKALINGAS KARJEROS SPECIALISTAS

  • Paskelbta: 2022-07-21
  • Kategorija: Kvietimai

TAURAGĖS „VERSMĖS“ GIMNAZIJA

Savivaldybės biudžetinė įstaiga, J. Tumo-Vaižganto g. 10, 72262 Tauragė, tel. 8 446 47319,

el. p. gimnazija@versme.org

http://versme.org

duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 195450571

NUO 2022 M. RUGSĖJO 1 D. REIKALINGAS KARJEROS SPECIALISTAS

DARBO POBŪDIS:

·        Karjeros specialistas vykdo šias funkcijas:

·        teikia asmenines ir grupines konsultacijas karjeros klausimais mokiniams;

·        teikia konsultacijas gimnazijos mokytojams, specialistams ir administracijos atstovams, padeda jiems integruoti ugdymą karjerai į ugdomuosius dalykus ir užtikrinti kokybišką karjeros paslaugų teikimą mokiniams'

·        supažindina mokinius, mokytojus, tėvus su mokykloje teikiamomis karjeros paslaugomis, programomis, mokymo formomis, ugdomomis kompetencijomis bei mokymosi sąlygomis;

·        organizuoja profesinį veiklinimą (pasitelkiant informacines sistemas ir kitas priemones - pažintinis vizitus, renginius, ekskursijas, susitikimus su švietimo įstaigų atstovais, darbdaviais ir kitais asmenimis);

·        sudaro sąlygas visiems mokiniams įgyti naujų ir ugdyti turimas karjeros kompetencijas;

·        bendrauja ir bendradarbiauja su kitais mokytojais, mokinių tėvais (globėjais) mokinių ugdymo klausimais, kartu su jais sprendžia mokiniams kylančias problemas;

·        pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje, posėdžiuose, pasitarimuose;

·        planuoja ir vykdo profesinį asmeninį tobulėjimą.

REIKALAVIMAI

·        Išsilavinimo ir kvalifikacijos reikalavimai.

·        Karjeros specialistas privalo:

·        turėti ne žemesnį kaip Lietuvos kvalifikacijų sandaros VI lygio kvalifikacinį laipsnį arba lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją;

·        turėti pedagogo kvalifikaciją arba būti išklausęs pedagoginių ir psichologinių žinių kursą švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka.

·        išklausyti kvalifikacijos tobulinimo programą, ne vėliau kaip per vienus metus nuo įsidarbinimo karjeros specialistu pirmą kartą pradžios, jeigu pretendentas atitinka bent vieną iš šių sąlygų:

·        Profesinių žinių reikalavimai.

·        Karjeros specialistas turi:

ĮMONĖ SIŪLO

·        Pareigybės lygis: A2

·        Darbo sutarties rūšis: Neterminuota

·        Įdarbinama: 2022 m. rugsėjo 1 d.

·        Darbo krūvis: 0,6 etato. atlyginimas (bruto): 867,70 - 1007,80 Eur

·        Asmeninio profesinio tobulėjimo galimybės.

PAPILDOMA INFORMACIJA

·        Reikalingi dokumentai:

·        Prašymas leisti dalyvauti atrankoje.

·        Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija.

·        Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija.

·        Kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopija.

·        Gyvenimo aprašymas.

·        Galima pateikti motyvacinį laišką bei ankstesnių darboviečių rekomendacijas.

Dokumentų priėmimo pradžia 2022 m. liepos 25 d., pabaiga 2022 m. rugpjūčio 12 d. 15.00 val. Dokumentus pateikti el. pašto adresu: gimnazija@versme.org Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.

·        Informaciją telefonu apie skelbiamą atranką teikia gimnazijos direktorė Dalia Pukelienė, tel.: 861857542

·        Pretendentai, atitinkantys atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir kviečiami pokalbiui.

ĮMONĖ:

Tauragės „Versmės“ gimnazija

KONTAKTINIS ASMUO:

Dalia Pukelienė

TELEFONAS:

8 446 47319

EL. PAŠTAS:

gimnazija@versme.org

SVETAINĖ:

http://versme.org

Autorius:
Dalia Pukelienė

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos