Tauragės „Versmės“ gimnazija

ADRESAS: J.Tumo-Vaižganto g. 10, 72261 Tauragė

Patyčių dėžutė

 

Erasmus+ projektas KA1

 

ERASMUS+ KA1 projektas
BESIMOKANTI MOKYKLA — SĖKMINGA MOKYKLA

Projekto aprašymas.

Projekto veiklos ir dalyviai.

Pirmas mobilumas. Istorijos mokytojų kursai Italijoje.

Erasmus+ projektas KA2

 

ERASMUS+ KA2 projektas „MOVE“

Pirmas susitikimas
(Porto, Portugalija).

Antras susitikimas
(Paryžius (Asnieres), Prancūzija).

Trečias susitikimas
(Tauragė, Lietuva).

Ketvirtas susitikimas
(Hamburgas, Vokietija).

Penktas susitikimas
(Milanas (Rho), Italija).

Šeštas susitikimas
(Salamina, Graikija).

Geri darbai Lietuvai!

Lankomumas

•Turinio peržiūrėjimai• : 2189054

DĖMESIO!


Rugpjūčio 26 d. 10.00 val. „Versmiukų“ stovykla.

Rugpjūčio 26 d. 18.15 val. atvežamos likusios mokyklinės uniformos.

Mokymo(si) sutartys pairašomos nuo birželio 13 d. darbo valandomis (8.00 – 12.00 val. ir nuo 13.00 val. iki 17.00 val.).
Stojantieji į kitas gimnazijos klases dokumentus pateikia iki rugpjūčio 31 d. (prašymą ir išsilavinimo pažymėjimą).

Direktorė

Darbo grupės, komisijos

 

argaiv1058

PATVIRTINTA

Tauragės „Versmės“ gimnazijos

direktoriaus 2018-09-06

įsakymas Nr. V-95

2018-2019 m. m. darbo grupės

Grupės

Nariai

Gimnazijos metodinė taryba

V. Kalašinskienė, D. Pukelienė, N. Katauskienė, R. Jankauskienė, J. Orlovienė, N. Pasičnikienė, A. Skurdelis, I. Vaičienė

Vaiko gerovės komisija

M. Bertulienė, A. Jucikienė, V. Januševičienė, V. Skiepenaitienė

Veiklos įsivertinimo

M. Bertulienė, R. Jankauskienė, I. Urniežiūtė, S. Jakštienė

Veiklos planavimo

D. Pukelienė, V. Kalašinskienė, M. Bertulienė, I. Vaičienė, V. Januševičienė,

Ugdymo plano rengimo

D. Pukelienė I. Vaičienė, J. Orlovienė, V. Kalašinskienė, M. Bertulienė

Kolektyvinės darbo sutarties sudarymo

Profsąjungos nariai: A. Žylienė, V. Skiepenaitienė, N. Katauskienė.

Darbdavio atstovai: M. Bertulienė

Tradicinių renginių organizavimo

M. Bertulienė, I. Altaravičienė, J.Ječienė, G. Budginienė, I. Urniežiūtė, N. Katauskienė, J. Orlovienė

Mokytojų kultūrinės veiklos organizavimo

V. Krūgelienė, R. Leškienė, V. Klepikovienė, L. Eskienė

Gimnazijos taryba

Mokytojai: N. Pasičnikienė, V. Kazokienė, D. Bajorinienė, I. Samoškienė, V. Vaupšienė; mokiniai: A. Norkutė, E. Daugalaitė, M. Daugalas, R. Bartkutė, N. Tamašauskas+ tėvai

Biudžeto sudarymo

D. Pukelienė, M. Bertulienė, I. Vaičienė, V. Kalašinskienė, B. Skyrienė, J. Šimkuvienė, L. Ščerbakova, A. Žylienė, gimnazijos tarybos pirmininkas

Atestacijos komisija

D. Pukelienė, V. Juškevičiutė, J. Orlovienė, G. Zaukevičienė, V. Okienė – švietimo sk. specialistė

Direkcinė taryba

D. Pukelienė, M. Bertulienė,V. Kalašinskienė, I. Vaičienė, A. Valionienė, J. Žemaitienė

Mokinių priėmimo komisija

D. Pukelienė, M. Bertulienė, V. Kalašinskienė, I. Vaičienė, D. Bajorinienė

 

Paieška

Vertimas

Video filmukai

Mūsų partneriai

•Reklaminis skydelis•
•Reklaminis skydelis•
•Reklaminis skydelis•
•Reklaminis skydelis•
•Reklaminis skydelis•
•Reklaminis skydelis•
•Reklaminis skydelis•
•Reklaminis skydelis•
•Reklaminis skydelis•
•Reklaminis skydelis•
•Reklaminis skydelis•
•Reklaminis skydelis•
•Reklaminis skydelis•
•Reklaminis skydelis•
•Reklaminis skydelis•

??Profile Information??

Application afterLoad: 0.000 seconds, 0.88 MB
Application afterInitialise: 0.042 seconds, 4.64 MB
Application afterRoute: 0.048 seconds, 5.60 MB
Application afterDispatch: 0.080 seconds, 10.51 MB
Application afterRender: 0.157 seconds, 12.56 MB

??Memory Usage??

13296920

??Queries logged??

 1. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = '89umnahimkguj04l9mvspkrqn5'
 2. DELETE
    FROM jos_session
    WHERE ( time < '1566711055' )
 3. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = '89umnahimkguj04l9mvspkrqn5'
 4. INSERT INTO `jos_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
    VALUES ( '89umnahimkguj04l9mvspkrqn5','1566711955','','0','1','0' )
 5. SELECT *
    FROM jos_components
    WHERE parent = 0
 6. SELECT folder AS type, element AS name, params
    FROM jos_plugins
    WHERE published >= 1
    AND access <= 0
    ORDER BY ordering
 7. SELECT name,player_id,ripper_id,postreplace
    FROM jos_avr_tags
 8. SELECT name,player_id,ripper_id,postreplace
    FROM jos_avr_tags
 9. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM jos_menu AS m
    LEFT JOIN jos_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 10. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 302)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 11. SELECT a.*, u.name AS author, u.usertype, cc.title AS category, s.title AS section, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, g.name AS groups, s.published AS sec_pub, cc.published AS cat_pub, s.access AS sec_access, cc.access AS cat_access  , ROUND( v.rating_sum / v.rating_count ) AS rating, v.rating_count
    FROM jos_content AS a
    LEFT JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    LEFT JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = cc.section
    AND s.scope = "content"
    LEFT JOIN jos_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN jos_groups AS g
    ON a.access = g.id
    LEFT JOIN jos_content_rating AS v
    ON a.id = v.content_id
    WHERE a.id = 1656
    AND (  ( a.created_by = 0 )    OR  ( a.state = 1
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2019-08-25 05:45:55' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2019-08-25 05:45:55' )   )    OR  ( a.state = -1 )  )
 12. UPDATE jos_content
    SET hits = ( hits + 1 )
    WHERE id='1656'
 13. SELECT id, title, module, position, content, showtitle, control, params
    FROM jos_modules AS m
    LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 302 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY position, ordering
 14. SELECT id, title, CASE WHEN CHAR_LENGTH(alias) THEN CONCAT_WS(':', id, alias) ELSE id END AS slug 
    FROM jos_polls
    WHERE id = 19
    AND published = 1
 15. SELECT *
    FROM jos_banner
    WHERE showBanner = 1
    AND (imptotal = 0 OR impmade < imptotal)
    AND catid = 2
    ORDER BY sticky DESC, ordering
    LIMIT 0, 20
 16. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 30
 17. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 27
 18. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 18
 19. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 25
 20. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 26
 21. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 31
 22. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 1
 23. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 4
 24. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 5
 25. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 6
 26. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 15
 27. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 10
 28. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 19
 29. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 24
 30. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 28
 31. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 29
 32. SELECT *
    FROM jos_djimageslider
    WHERE catid=31
    AND published=1
    ORDER BY ordering ASC
 33. SELECT SUM( hits ) AS count_hits
    FROM jos_content
    WHERE state = "1"

??Language Files Loaded??

??Untranslated Strings Diagnostic??

LANGUAGE FILES LOADED	plgSystemDebug::onAfterRender()	[:]
MEMORY USAGE	plgSystemDebug::onAfterRender()	[:]
PROFILE INFORMATION	plgSystemDebug::onAfterRender()	[:]
QUERIES LOGGED	plgSystemDebug::onAfterRender()	[:]
UNTRANSLATED STRINGS DIAGNOSTIC	plgSystemDebug::onAfterRender()	[:]

??Untranslated Strings Designer??


# ??Unknown file??

LANGUAGE FILES LOADED=Language Files Loaded
MEMORY USAGE=Memory Usage
PROFILE INFORMATION=Profile Information
QUERIES LOGGED=Queries logged
UNTRANSLATED STRINGS DESIGNER=Untranslated Strings Designer
UNTRANSLATED STRINGS DIAGNOSTIC=Untranslated Strings Diagnostic