Gimnazijos pirmokai

Skelbiamas priimtų į pirmas gimnazijos klases sąrašas:

argaiv1291

Alimovas A.

Alysas M.

Apavičiūtė G.

Astrauskas A.

Ašmonaitė T.

Atkočaitytė K.

Bandzinaitė S.

Baužaitė E.

Baziliauskas M.

Beišytė U.

Berneckis J.

Blažaitytė E.

Bronislovaitytė G.

Bucevičius V.

Bučinskaitė V.

Bumblauskaitė A.

Butvilaitė G.

Danusas T.

Dielnikas V.

Dikšaitis M.

Doveikytė I.

Durša M.

Gaižauskaitė A.

Gedminaitė E.

Gembutaitė A.

Gestautas A.

Giniotytė G.

Grinius D.

Gudavičiutė M.

Ivanauskaitė V.

Jankauskaitė G.

Jankauskas E.

Janulynas S.

Ječius B.

Jokša R.

Jokubaitytė A.

Jonikas K.

Jucius D.

Juknevičius R.

Juodikytė E.

Jurgilė G.

Jurkšaitis Ž., A.

Juškevičius J.

Katauskaitė K.

Kyliavas Ž.

Kisieliūtė L.

Kontautaitė V.

Krakys E.

Kuršytė V.

Laurinaitytė D.

Laurinaitytė L.

Lenktaitytė R.

Liekytė D.

Lileikytė M.

Lukošiutė R.

Martinkus J.

Matemaitytė L.

Medelytė L.

Menzorius A.

Merkelytė A.

Metlovaitė A.

Mockutė K.

Mockutė R.

Morkūnas A.

Motuzaitė T.

Pauliūtė U.

Petkutė A.

Petraitis S.

Petraitytė A.

Pipiras D.

Pleikytė S.

Plienaitis I.

Poška K.

Poškaitė G.

Povilaitytė K.

Pūdžiuvytė S.

Ratkevičiūtė E.

Repšytė U.

Rukavičiūtė S.

Sakalauskaitė D.

Samoškaitė A.

Sinkevičiūtė D.

Sirvydas G.

Siutilas D.

Skirius A.

Stankaitytė D.

Steponkevičiūtė M.

Stragauskaitė G.

Šimelytė V.

Šimkūnas E.

Šimkus D.

Širka J.

Štangvaltaitė F.

Tenikaitis T.

Teriajevaitė E.

Tubutytė A.

Tverijonas E.

Urbutytė N.

Vaikasaitė I.

Venckus T.

Venskaitis J.

Venslauskas Š.

Vismerytė A.

Vitkus T.

Zacharova M.

Zubaitė T.