Tolerancija

Būkime tolerantiški

argaiv1254

Soc. pedagogė Irmina Ambrozevičienė

Kasmet Lietuvoje vykstančią Tarptautinę tolerancijos dieną lapkričio 16-ąją paminėjo ir ,,Versmės“ gimnazijos mokiniai. Šių metų Tolerancijos dienos simbolis švyturys, jo svarbiausias akcentas – saugumas, pagalba  pakantumas, gebėjimas išlaikyti pagarbą nepaisant skirtingų pažiūrų, tautybės, rasės, išpažįstamos religijos.

Tolerancijos dienos stendas

Fotografijų stendas

Istorijos, etikos, tikybos pamokose dalykų mokytojai vedė diskusijas tolerancijos/netolerancijos tema: kaip nuo žodžių gali būti pereinama prie darbų. Aptarta, ar mes gyvename tolerantiškoje visuomenėje, ar tolerancija vyrauja vienas kito atžvilgiu, kokius netolerancijos/tolerancijos pavyzdžius mokiniai žino, prisimena.

Mokyklos psichologė A.Valionienė paruošė fotografijų stendą.

I-II klasių mokiniai, padedami dailės ir technologijų mokytojų G. Budginienės, R. Leškienės ir J. Ječienės, rodė savo kūrybiškumą kuo originaliau atskleisdami tolerancijos simbolio – švyturio – vaizdą: piešė, spalvino, karpė, lankstė. Kūriniai pagyvino mokyklos erdves.

Jei esi tolerantiškas, tai dar nereiškia, kad privalai draugauti su tais, kurių nemėgsti, juos aukštinti ar garbinti. Tolerancija – tai paprasčiausiai supratimas, kad jie yra tau lygūs, kad jie – tokie patys žmonės, piliečiai, asmenybės ir turi vienodas su tavimi teises. Būdami tolerantiški vertinkime savarankiškai, mąstykime kritiškai, samprotaukime etiškai, suvokime empatiškai.