Europietiškumo pamokos

Europos diena

argaiv1058

Gegužės 7-10 dienomis gimnazijoje I-II klasių mokiniams buvo organizuojamos „Europietiškumo pamokos“, kurias vedė III a klasės mokiniai Paulius Matemaitis ir Gabija Gudaitytė bei III b klasės mokiniai Ieva Šetkutė ir Ignas Ruškys.

Šių pamokų, skirtų Europos dienai paminėti, metu mokiniai dalyvavo Europos Parlamento darbo simuliacijoje, t.y. dirbdami grupėmis Užsienio reikalų, Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos, Aplinkos ir visuomenės sveikatos, Socialinių reikalų ir Teisinių reikalų komitetuose turėjo išanalizuoti pateiktą problemą bei pateikti keletą jos sprendimo būdų.

 

•Profilio Informacija•

Application afterLoad: 0.000 seconds, 0.89 MB
Application afterInitialise: 0.041 seconds, 4.65 MB
Application afterRoute: 0.047 seconds, 5.61 MB
Application afterDispatch: 0.079 seconds, 10.44 MB
Application afterRender: 0.080 seconds, 10.64 MB

•Atminties užimtumas•

11276816

•12 queries logged•

 1. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = 'gmak5d1s44n7d6d5cvt9pqdm95'
 2. DELETE
    FROM jos_session
    WHERE ( time < '1566711429' )
 3. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = 'gmak5d1s44n7d6d5cvt9pqdm95'
 4. INSERT INTO `jos_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
    VALUES ( 'gmak5d1s44n7d6d5cvt9pqdm95','1566712329','','0','1','0' )
 5. SELECT *
    FROM jos_components
    WHERE parent = 0
 6. SELECT folder AS type, element AS name, params
    FROM jos_plugins
    WHERE published >= 1
    AND access <= 0
    ORDER BY ordering
 7. SELECT name,player_id,ripper_id,postreplace
    FROM jos_avr_tags
 8. SELECT name,player_id,ripper_id,postreplace
    FROM jos_avr_tags
 9. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM jos_menu AS m
    LEFT JOIN jos_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 10. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 1)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 11. SELECT a.*, u.name AS author, u.usertype, cc.title AS category, s.title AS section, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, g.name AS groups, s.published AS sec_pub, cc.published AS cat_pub, s.access AS sec_access, cc.access AS cat_access  , ROUND( v.rating_sum / v.rating_count ) AS rating, v.rating_count
    FROM jos_content AS a
    LEFT JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    LEFT JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = cc.section
    AND s.scope = "content"
    LEFT JOIN jos_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN jos_groups AS g
    ON a.access = g.id
    LEFT JOIN jos_content_rating AS v
    ON a.id = v.content_id
    WHERE a.id = 2290
    AND (  ( a.created_by = 0 )    OR  ( a.state = 1
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2019-08-25 05:52:09' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2019-08-25 05:52:09' )   )    OR  ( a.state = -1 )  )
 12. UPDATE jos_content
    SET hits = ( hits + 1 )
    WHERE id='2290'

•Kalbos bylos užkrautos•

•Neišverstos diagnostikos eilutės•

•Joks•

•Neišverstos dizaino eilutės•

•Joks•