Mokytojai

PATVIRTINTA

argaiv1688

Gimnazijos direktoriaus

2019 m. rugsėjo 2 d.

įsakymu Nr. V-91

 

TAURAGĖS „VERSMĖS“ GIMNAZIJOS

KONSULTACIJŲ TVARKARAŠTIS 2019-2020 M. M.

Mokytojas/ dalykas

Klasė

Val. sk.

Konsultacijų laikas,

kabinetas

Vitalija Juškevičiutė

Lietuvių kalba ir literatūra

I

1

Antradieniais 8 pam., 107 kab.

Vida Vaupšienė

Anglų k.

I

1

Antradieniais 8 pam., 303 kab.

Angelė Ratkevičienė

Anglų k.

III

1

Ketvirtadieniais 4 pam., 215 kab.

Rasvita Jankauskienė

Rusų k.

IV

1

Trečiadieniais 4 pam., 205 kab.

Vitalija Kalašinskienė

Chemija

I

1

Trečiadieniais 7 pam., 213 kab.

Nijolė Pasičnikienė

Matematika

I

1

Trečiadieniais 8 pam., 204 kab.

Nijolė Burbienė

Fizika 

I

IV

1

1

Pirmadieniais, 8 pam., 206 kab.

Penktadieniais, 8 pam.,206 kab.

Rasa Leškienė

Biologija 

I - II

1

Ketvirtadieniais, 8 pam. TC

 

Parengė:

Neformalaus ugdymo ir pagalbos mokiniui skyriaus vedėja

Jūratė Senkuvienė