Tauragės „Versmės“ gimnazija

ADRESAS: J.Tumo-Vaižganto g. 10, 72261 Tauragė

Pamokų laikas

1.8.00 – 8.45
2.8.55 – 9.40
3.9.50 – 10.35
Ilgoji pertrauka 40 min.
4.11.15 – 12.00
5.12.10 – 12.55
6.13.05 – 13.50
7.14.00 – 14.45
8.14.55 – 15.40

Patyčių dėžutė

 

Erasmus+ projektas KA1

Lankomumas

•Turinio peržiūrėjimai• : 5185729

Ugdymas nuo sausio 6 d.


Vadovaujantis LR Vyriausybės 2020 m. gruodžio 14 d. nutarimu Nr. 1418 ir sveikatos apsaugos ministro 2020 m. gruodžio 25 d. Nr. V-3024 sprendimu ugdymas nuo sausio 6 d. iki sausio 31 d. vyks nuotoliniu būdu.
Pamokos vyks pagal esamą tvarkaraštį.
Su mumis galite susisiekti tel. 8 446 61922 arba el. p. gimnazija@versme.org
Vitalija Kalašinskienė, pavaduotoja ugdymui

TB DP ugdymo procesas

TB DP UGDYMO PROCESAS

argaiv1065

TB klasėse mokslo metai skirstomi į pusmečius: vedami pusmečio, o mokslo metų pabaigoje – metiniai pažymiai.

TB klasės mokiniai antrųjų mokymosi metų pabaigoje (gegužės mėnesį) laiko egzaminų sesiją, kurią sudaro visų pasirinktų šešių dalykų egzaminai. Užduotis šiems egzaminams sudaro TB organizacijos egzaminų centras.


VERTINIMAS

Ugdymo proceso metu mokiniai vertinami už žodinį atsakinėjimą, rašto darbus, projektinius bei eksperimentinius darbus. Naudojama 7 balų vertinimo skalė.


BAIGIAMIEJI EGZAMINAI

Antrųjų mokymosi metų pabaigoje (gegužės mėn.) laikomi visų šešių dalykų baigiamieji egzaminai, kuriems užduotis rengia TB Egzaminų ir vertinimo centras. Pagal TB nustatytą grafiką, egzaminai vyksta vienu metu visose Šiaurės pusrutulio TB mokyklose. Egzaminų darbus vertina išoriniai vertintojai, dirbantys įvairių šalių TB mokyklose ar universitetuose. Jų vertinimai moderuojami ir galutiniai pažymiai patvirtinami TB egzaminų ir vertinimų centre Kardife.


Visi darbai vertinami vadovaujantis vieningais TB vertinimo kriterijais. Naudojama 7 balų skalė.

Dalyko baigiamojo egzamino pažymį sudaro ne tik atskirų egzamino dalių pažymiai bet ir vidinio vertinimo darbo (per mokslo metus atlikto savarankiško darbo, kurį vertina dalyko mokytojas) pažymys. Baigiamųjų egzaminų balų sumą sudaro šešių egzaminų įvertinimai ir papildomi balai už išplėstinį rašinį ir pažinimo teorijos rašinį. Diplomui gauti būtina surinkti mažiausiai 24 balus. Didžiausia galima balų suma – 45.


REIKALAVIMAI DIPLOMUI GAUTI

Kandidatas gauna TB diplomą, jei:

 1. galutinė kandidato surinktų taškų suma yra 24 (iš 45 galimų surinkti taškų) ir daugiau;
 2. įvykdyti CAS (kūrybos, sporto ir socialinės veiklos) reikalavimai;
 3. atlikti visi vidinio vertinimo darbai;
 4. gavo A-D įvertinimus (vertinama raidėmis A, B, C, D, E) už pažinimo teoriją ir išplėstinį rašinį.

Kandidatas negauna TB diplomo, jei:

 1. neįvykdyti CAS (kūrybos, sporto ir socialinės veiklos) reikalavimai;
 2. galutinė kandidato surinktų taškų suma yra mažesnė nei 24;
 3. gavo N (nepateikė darbo) už pažinimo teoriją, išplėstinį rašinį ar kito dalyko darbą;
 4. gavo E už pažinimo teoriją ir/ar išplėstinį rašinį;
 5. gavo 1 už dalyką/lygį;
 6. gavo tris ar daugiau 2 (HL ar SL);
 7. gavo keturis ar daugiau 3 (HL ar SL);
 8. kandidatas surinko mažiau nei 12 taškų iš HL dalykų;
 9. kandidatas surinko mažiau nei 9 taškus iš SL dalykų;
 10. kandidatas buvo nubaustas už akademinį nesąžiningumą.


MOKYKLOS BAIGIMO DOKUMENTAI

Tarptautinio bakalaureato diplomas (IB Diploma) suteikiamas mokiniams, sėkmingai išlaikiusiems visus šešis baigiamuosius egzaminus ir gavusiems teigiamus pažinimo teorijos, išplėstinio rašinio ir kūrybos, sporto ir socialinio darbo įvertinimus.


Lietuvoje Tarptautinio bakalaureato diplomas yra prilyginamas brandos atestatui, o baigiamieji TB egzaminai – brandos egzaminams. TB egzaminų pažymiai konvertuojami į šimtabalę sistemą pagal Lietuvos švietimo ministerijos patvirtintas taisykles.

Aktyvi nuoroda į dokumentą.

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2013 m. birželio 12 d. įsakymu Nr. V-539 nustatyti šie TBD programos baigiamųjų egzaminų įvertinimų atitikmenys valstybinių brandos egzaminų įvertinimams:


TBD programos dalyko HL įvertinimas


Valstybinio brandos egzamino pasiekimų lygis


Valstybinio brandos egzamino įvertinimas


7

Aukštesnysis pasiekimų lygis


100

6

95

5

Pagrindinis pasiekimų lygis


85

4

68

3

36

2

Patenkinamas pasiekimų lygis


21

1


Nepatenkinamas pasiekimų lygis

nėra atitikmens
TBD programos dalyko SL įvertinimas

(negalioja užsienio kalbai Language Ab Initio)

Valstybinio brandos egzamino pasiekimų lygis


Valstybinio brandos egzamino įvertinimas7

Aukštesnysis pasiekimų lygis


95

6

86

5

Pagrindinis pasiekimų lygis


68

4

52

3

Patenkinamas pasiekimų lygis


30

2

16

1

Nepatenkinamas pasiekimų lygis

nėra atitikmens


Užsienio kalbos

(Language Ab Initio) įvertinimas

Valstybinio brandos egzamino pasiekimų lygis

Valstybinio brandos egzamino įvertinimas

7

Aukštesnysis pasiekimų lygis

86

 

6

Pagrindinis pasiekimų lygis

68

5

52

4

Patenkinamas pasiekimų lygis

30

3

16

1 – 2

Nepatenkinamas pasiekimų lygis

nėra atitikmens


Informacija apie priėmimą į Lietuvos aukštąsias mokyklas pateikiama www.lamabpo.lt skyrelyje „Įgijusiems išsilavinimą užsienyje“ https://bakalauras.lamabpo.lt/igijusiems-issilavinima-uzsienyje-ir-uzsienio-lietuviams/turintiems-tarptautinio-arba-europos-bakalaureato-diploma/


MOKESČIAI

Visos TB organizacijai priklausančios mokyklos kasmet privalo mokėti metinį TB mokyklos narės mokestį – 8600 eurų. Egzaminų mokestį (apie 510 eurus) Tarptautinio bakalaureato organizacijai moka patys mokiniai antrųjų mokymosi metų rudenį (12 klasėje), kai jie registruojami egzaminų sesijai.


Apie TB plačiau skaitykite:

www.ibo.org


 

Paieška

Nuotolinis mokymas

Mūsų partneriai

•Reklaminis skydelis•
•Reklaminis skydelis•
•Reklaminis skydelis•
•Reklaminis skydelis•
•Reklaminis skydelis•
•Reklaminis skydelis•
•Reklaminis skydelis•
•Reklaminis skydelis•
•Reklaminis skydelis•
•Reklaminis skydelis•
•Reklaminis skydelis•
•Reklaminis skydelis•
•Reklaminis skydelis•
•Reklaminis skydelis•
•Reklaminis skydelis•

Video filmukai