Tauragės „Versmės“ gimnazija

ADRESAS: J.Tumo-Vaižganto g. 10, 72261 Tauragė

Patyčių dėžutė

 

Erasmus+ projektas KA1

 

ERASMUS+ KA1 projektas
BESIMOKANTI MOKYKLA — SĖKMINGA MOKYKLA

Projekto aprašymas.

Projekto veiklos ir dalyviai.

Pirmas mobilumas. Istorijos mokytojų kursai Italijoje.

Erasmus+ projektas KA2

 

ERASMUS+ KA2 projektas „MOVE“

Pirmas susitikimas
(Porto, Portugalija).

Antras susitikimas
(Paryžius (Asnieres), Prancūzija).

Trečias susitikimas
(Tauragė, Lietuva).

Ketvirtas susitikimas
(Hamburgas, Vokietija).

Penktas susitikimas
(Milanas (Rho), Italija).

Šeštas susitikimas
(Salamina, Graikija).

Geri darbai Lietuvai!

Lankomumas

Turinio peržiūrėjimai : 2161284

DĖMESIO!


Rugpjūčio 7 d. atvežamos mokyklinės uniformos. Pasiėmimas nuo 15.00 iki 17.00 val.
Nebuvusių matavimas nuo 16.30 iki 17.30 val.

MOKYMO(SI) SUTARTYS PASIRAŠOMOS NUO BIRŽELIO 13 DIENOS DARBO VALANDOMIS (8.00 – 12.00 VAL. IR NUO 13.00 VAL. IKI 17.00 VAL.).
STOJANTIEJI Į KITAS GIMNAZIJOS KLASES DOKUMENTUS PATEIKIA IKI RUGPJŪČIO 31 D. (PRAŠYMĄ IR IŠSILAVINIMO PAŽYMĖJIMĄ).

DIREKTORĖ

Reikalingas NŠ skyriaus vedėjas

TAURAGĖS „VERSMĖS“ GIMNAZIJA

argaiv1105

Savivaldybės biudžetinė įstaiga, J. Tumo-Vaižganto g. 10, 72262 Tauragė, tel. (8 446) 61 922,

el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

http://versme.org

duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,
kodas 195450571,

skelbia konkursą neformalaus švietimo ir pagalbos mokiniui skyriaus vedėjo pareigoms (0,5 etato) užimti.

1. Darbo pobūdis: organizuoti ir koordinuoti neformaliojo švietimo bei pagalbos specialistų, klasės vadovų ir mokytojų bendradarbiavimą. Derinti neformalaus ugdymo tvarkaraščių rengimą, užtikrinti neformaliojo švietimo ir pagalbos mokiniui įgyvendinimą, vykdyti neformalaus ugdymo ir pagalbos mokiniui proceso stebėseną, vertinti ir analizuoti kokybę, teikti metodinę pagalbą mokiniams, mokytojams bei tėvams (globėjams). Planuoti ir kontroliuoti su neformaliuoju švietimu procesu susijusių renginių mokykloje ir už jos ribų organizavimą, koordinuoti dalyvavimą renginiuose, kuriuos rengia ne mokykla. Organizuoti ir koordinuoti gimnazijos profesinio informavimo ir karjeros ugdymo planavimą ir vykdymą bei prevencines programas, užtikrinančius sveiką, saugią, užkertančią kelią bet kokioms smurto, prievartos apraiškoms bei žalingiems įpročiams. Palaikyti ir koordinuoti mokyklos mokinių savivaldos veiklą. Rengti statistinių duomenų ataskaitas, direktorės įsakymus, susijusius su neformaliuoju ugdymu ir pagalbos mokiniui veikla, kitų įstaigos veiklą reglamentuojančių dokumentų projektus, savarankiškai planuoti.

2. Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:

2.1. Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą ir pedagogo kvalifikaciją.

2.2. Ne mažesnį kaip 3 (trijų) metų pedagoginio darbo stažą ir ne mažesnę kaip vienerių metų vadovavimo asmenų grupei (grupėms) patirtį.

2.3. Gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“ reikalavimus.

2.4. Mokėti naudotis informacinėmis technologijomis.

2.5. Išmanyti įstaigos veiklos organizavimą, ugdymo procesą reglamentuojančius dokumentus, įstaigos tikslus ir uždavinius, darbo teisinius santykius, kuriuos reglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai, Vyriausybės nutarimai, LR Darbo kodeksas, dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles, raštvedybą.

2.6. Mokėti ne mažiau kaip vieną ES užsienio kalbą. Privalumas – anglų kalba.

2.7. Būti pareigingam, darbščiam, kūrybiškam, iniciatyviam, pasižymėti nepriekaištinga profesine reputacija, elgesiu, gebėti dirbti komandoje; gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo ir pavaldžių darbuotojų darbą, rengti ataskaitas ir kitus dokumentus, gebėti savarankiškai vykdyti direktorės pavaduotojo ugdymui pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas, sklandžiai reikšti mintis žodžiu ir raštu.

3. Pretendentas privalo pateikti:

3.1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse.

3.2. Asmens tapatybę, išsilavinimą, kvalifikaciją ir darbo stažą patvirtinančius dokumentus ir šių dokumentų kopijas.

3.3. Gyvenimo aprašymą.

3.4. Asmeninių privalumų sąrašą, kuriame laisva forma nurodyti gebėjimai, įgūdžiai ir dalykinės savybės.

4. Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis). Pretendentai, kurie atitiks konkurso skelbime nustatytus kvalifikacinius reikalavimus, apie dalyvavimą atrankoje, atrankos datą, vietą ir laiką bus informuoti asmeniškai.

5. Dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo dienos. Pretendentas gali pateikti dokumentus tiesiogiai, elektroniniu paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai arba siųsti registruotu laišku.

Dokumentai priimami iki 2019 m. liepos 24 dienos darbo dienomis nuo 8.00 iki 17.00 val. gimnazijos raštinėje, J. Tumo – Vaižganto gt. 10, Tauragė, 72262.

Išsamią informaciją apie skelbiamą konkursą teikia Tauragės „Versmės“ gimnazijos direktorė Dalia Pukelienė, tel. (8 446) 47319.

Informacija apie konkursą paskelbta 2019-07-09.

 

Paieška

Vertimas

Video filmukai

Mūsų partneriai

Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis